"Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα..."

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

9 "Μυστικά" για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου!

Έχω στα χέρια μου τις βαθμολογίες, έχω υπολογίσει τα μόρια μου και τώρα θα περάσω το "γολγοθά" του μηχανογραφικού! Όμως, πως μπορώ να διευκολυνθώ;
 • Επιλέγω 1 ή 2 επιστημονικά πεδία.
 • Αποκλείω το 5ο επιστημονικό πεδίο, αν δεν έχω δώσει τις "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" και δεν έχω επιλέξει τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας.
 • Αν δηλώσω Τμήμα που περιλαμβάνεται και στα 2 επιστημονικά πεδία, το δηλώνω μόνο μία φορά. 
 • Αποκλείω τις Σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα (αν δεν έχω εξεταστεί σε αυτό). 
 • Προσέχω τυχόν διαφορές μεταξύ Τμημάτων του ίδιου ή παρόμοιου επιστημονικού πεδίου (π.χ. Φ.Π.Ψ. και Ψυχολογία ή Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου και Πειραιά). Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές κατευθύνσεις; Ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές; Κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα;
 • Μπορώ να δηλώνω από το ένα επιστημονικό πεδίο στο άλλο και ανεξάρτητα αν είναι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 • Δεν μπορώ να εισαχθώ σε Τμήμα που δεν έχω δηλώσει, ακόμα και αν πιάνω τα μόρια.
 • Δηλώνω και τα Τμήματα υψηλών μορίων, εάν μου αρέσουν πάρα πολύ, παρόλο που είναι δύσκολο να πετύχω σύμφωνα με τις περσινές βάσεις, σε περίπτωση μεγάλης πτώσης των βάσεων. Αντίστροφα, δηλώνω και τα Τμήματα με πολύ πιο χαμηλά μόρια από αυτά που έχω πιάσει, εάν πάλι μου αρέσουν πολύ, σε περίπτωση ανόδου των βάσεων.
 • Αν με τα μόρια που έχω συγκεντρώσει πιάνω περισσότερα Τμήματα εισάγομαι σε αυτό που έχω δηλώσει πρώτο.

Καλό θα ήταν η διαδικασία αυτή να γίνει με μολύβι και χαρτί. Εκτύπωσε, λοιπόν, το μηχανογραφικό και όταν θα είσαι σίγουρος το καταθέτεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή, η οποία πρώτη φορά φέτος τίθεται σε εφαρμογή. 

Σημασία δεν έχει το αν θα εισαχθείς στη Σχολή που θα είναι η 1η σου προτίμηση, 
αλλά να εισαχθείς σε μια Σχολή που θα ανταποκρίνεται 
στα ενδιαφέροντα και στις επιθυμίες σου.
Κατά τον Κομφούκιο άλλωστε 
"κάνε αυτό που σου αρέσει επάγγελμα και δε θα χρειαστεί να ξαναδουλέψεις στη ζωή σου!"

 


Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Φύλο & επαγγελματική επιλογή: Οι Γυναίκες στο Αστυνομικό Σώμα!


Παρά, λοιπόν, το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των γυναικών που φοιτούν στις Αστυνομικές Ακαδημίες και υπηρετούν στο Αστυνομικό Σώμα έχει αυξηθεί αισθητά, το επάγγελμα του αστυνομικού παραμένει ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα. Επιπλέον, εκτός της βασικής εκπαίδευσης, οι γυναίκες είναι κάτοχοι πτυχίου σε υψηλότερο ποσοστό από τους άνδρες. Παρουσιάζεται, λοιπόν, μια τάση να παρουσιάζουν υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις. Ως προς τη θέση εργασίας τους, το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών παρέχει υπηρεσίες γραφείου, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών τελεί εξωτερική υπηρεσία. Το γεγονός αυτό μας γεννά προβληματισμούς. Αποτελεί, δηλαδή, απότοκο των υψηλότερων ακαδημαϊκών επιδόσεων των γυναικών ή θίγει το θέμα ότι, παρά τις ακαδημαϊκές τους επιτυχίες, τείνουν να έχουν χαμηλότερες προσδοκίες για την προσωπική τους επάρκεια και ικανότητα να επιτύχουν σε ανδροκρατούμενους χώρους (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2002);

          Όσον αφορά στους παράγοντες που προκαλούν εργασιακό στρες οι πρώτες έρευνες, αν και περιορισμένες, μνημονεύουν ότι τόσο οι πηγές του στρες όσο και οι στρατηγικές αντιμετώπισης διαφοροποιούνται ανάμεσα στα δύο φύλα (Brown & Campbell, 1990). Επισημαίνεται, λοιπόν, ότι οι γυναίκες είναι πιθανόν να έλθουν αντιμέτωπες με υψηλότερα ποσοστά παρενόχλησης και εχθρικού περιβάλλοντος απ’ ό,τι οι άνδρες συνάδελφοί τους. Σύμφωνα με τους Wexler & Logan (1983), οι πηγές του στρες που μνημονεύονται είναι οι αρνητικές αντιδράσεις και μορφές συμπεριφοράς των ανδρών συναδέλφων τους, η εκπαίδευση, η έκθεση σε  τραγικές καταστάσεις, οι ομαδικές ευθύνες και η φημολογία. Συνεπώς, τόσο η κουλτούρα του Οργανισμού της Αστυνομίας, όσο και το εξωτερικό περιβάλλον εργασίας είναι λιγότερο ευνοϊκό για τις γυναίκες. Οι Brown & Fielding (1999) υποστηρίζουν οι γυναίκες είναι περισσότερο πιθανό να αναφέρουν συμπτώματα στρες εξαιτίας της περισσότερης συμπάθειας που εκδηλώνουν απέναντι στα θύματα και του ρόλου τους που υποβαθμίζεται από τους συναδέλφους τους και το κοινωνικό σύνολο. Στην έρευνα των He et al. (2002), αρχικά δηλώνεται ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερα ποσοστά «σωματοποίησης» και μελαγχολίας. Εντούτοις, δε διαπιστώθηκε απόκλιση ανάμεσα στα δυο φύλα όσον αφορά στο βαθμό που αναπτύσσουν το αίσθημα φόβου και ανησυχίας. Επιπλέον, τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες αποτελεί ιδιαίτερα στρεσογόνο παράγοντα η σύγκρουση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Οι Lippe, Graumans & Sevenhuijsen (2004), πρεσβεύουν ότι το διαχωριστικό σύνορο στην ισότητα των δυο φύλων στην αστυνομία είναι η κουλτούρα του οργανισμού.  Τέλος, οι Burke, Richardsen & Martinussen (2006), σε έρευνα που διεξήγαγαν στη Νορβηγία, βρήκαν ότι οι γυναίκες βιώνουν περισσότερα ψυχοσωματικά συμπτώματα στρες. 


Ως προς την επαγγελματική τους ικανοποίηση, οι γυναίκες θεωρούν ότι οι Διευθυντές και οι Ανώτεροί τους είναι άδικοι και λιγότερο υποστηρικτικοί στις προσπάθειές τους (Butler, Winfree & Newbold, 2003).

Διερευνώντας τις στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες  (Haar & Morash, 1999˙ He et al., 2002) διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες παρατηρούν την εξέλιξη των γεγονότων, συζητούν το πρόβλημα με το σύζυγο, τους συγγενείς ή κάποιο φιλικό πρόσωπο και τέλος, οργανώνουν ένα σχέδιο δράσης και το υλοποιούν. Επιπλέον, χρησιμοποιούν περισσότερο τη συμπεριφορά αποφυγής (μειώνουν το μέγεθος της κατάστασης, δεν το παίρνουν τόσο σοβαρά), της άρνησης (προσπαθούν να μην το προσέχουν) ή της παράφρασης (Brown & Campbell, 1994).  

Ο Σύμβουλος επιτάσσεται να δείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή της συμβουλευτικής στις γυναίκες αστυνομικούς. Το επάγγελμα του αστυνομικού, ως ένα επάγγελμα που ανήκει στις στρατιωτικές ειδικότητες, επιλέγεται κυρίως από αγόρια (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 1995). Οι γυναίκες, παρά τις ακαδημαϊκές τους επιτυχίες, τείνουν να έχουν χαμηλότερες προσδοκίες για την προσωπική τους επάρκεια και ικανότητα να επιτύχουν σε ανδροκρατούμενους χώρους. Επιπλέον, βιώνουν περισσότερες συγκρούσεις του τύπου σπίτι - εργασία και αποφυγής της επιτυχίας. Διαπιστώνεται μια διάσταση ανάμεσα στις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες τους και συχνά θεωρούν ότι είναι αδύνατον να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. Από την άλλη, διάφορες λανθασμένες αντιλήψεις, όπως ότι οι άνδρες δε θέλουν να έχουν γυναίκες προϊσταμένους (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2004) και ότι είναι αδύναμες σωματικά οπότε πρέπει να απασχολούνται σε εργασίες γραφείου, στερώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα σημαντικό τους κίνητρο, την κοινωνική προσφορά (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 1997) δημιουργούν περαιτέρω εμπόδια στην επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην επαγγελματική συμβουλευτική. 

Βιβλιογραφική Πηγή:
Αναγνωστοπούλου, Θ. (2010). Εργασιακό Στρες και Επαγγελματική Ικανοποίηση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Μια πρόταση συμβουλευτικής παρέμβασης. Αθήνα: Μεταπτυχιακή Εργασία στο ΠΜΣ "Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός".Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Πόσοι εισακτέοι του Φ.Π.Ψ. γνωρίζουν οτι δε θα γίνουν ψυχολόγοι; Φιλόσοφος, Παιδαγωγός ή Ψυχολόγος; 


Πόσοι φοιτητές του Φ.Π.Ψ. γνωρίζουν οτι, ακόμα και αν επιλέξουν την κατεύθυνση ψυχολογίας, δε θα μπορούν να εργαστούν ως ψυχολόγοι γιατί δε θα έχουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος;

Οι απόφοιτοι του Φ.Π.Ψ., όποια κατεύθυνση κι αν επιλέξουν εντάσσονται στον Κλάδο Π.Ε. 02, Φιλολόγων και μπορούν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., στον οποίο σημειώνουν και ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στη θεματική ενότητα "Παιδαγωγικά - Ειδική Διδακτική".


Άδεια σκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου μπορώ να πάρω από τα Τμήματα:
 • Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας  (Πρόγραμμα Ψυχολογίας) στην Αθήνα.
 • Ψυχολογίας Παντείου.
 • Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο).
 • Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης. 
 

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Oι αλλαγές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του 2011(!)

Αποφασίστηκε να μην υπάρξουν φέτος εισακτέοι σε 24 Τμήματα ΤΕΙ και σε ένα Τμήμα ΑΕΙ. Αυτά είναι τα ακόλουθα:
 1. ΤΕΙ Θες/νικής, Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (με έδρα τα Μουδανιά).
 2. ΤΕΙ Ηπείρου, Ιχθυοκομίας Αλιείας (με έδρα την Ηγουμενίτσα).
 3. ΤΕΙ Μεσολογγίου, Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων.
 4. ΤΕΙ Μεσολογγίου, Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης.
 5. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Ζωικής παραγωγής (με έδρα τη Φλώρινα).
 6. ΤΕΙ Ηπείρου, Ζωικής παραγωγής (με έδρα την Άρτα).
 7. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Φυτικής παράγωγης (με έδρα τη Φλώρινα).
 8. ΤΕΙ Καλαμάτας, Φυτικής παραγωγής.
 9. ΤΕΙ Κρήτης, Βιολογικών θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας.
 10. ΤΕΙ Καλαμάτας, Βιολογικών θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας.
 11. ΤΕΙ Μεσολογγίου, Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας.
 12. ΤΕΙ Λαρισας, Δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (με έδρα την Καρδίτσα).
 13. ΤΕΙ Ιονίων νήσων, Τεχνολογίας βιολογικής γεωργίας και τροφίμων (με έδρα την Κεφαλονιά).
 14. ΤΕΙ Λάρισας, Μηχανικής βιοσυστημάτων.
 15. ΤΕΙ Καβάλας, Οινολογίας & τεχνολογίας ποτών (με έδρα τη Δράμα).
 16. ΤΕΙ Πάτρας, Εμπορίας και διαφήμισης (με έδρα την Αμαλιάδα).
 17. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα την Κεφαλονιά).
 18. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (με έδρα τα Γρεβενά).
 19. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων (με έδρα τον Άγ. Νικόλαο).
 20. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (με έδρα τη Λευκάδα).
 21. ΤΕΙ Λάρισας, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων (με έδρα τα Τρίκαλα).
 22. ΤΕΙ Λάρισας, Τουριστικών επιχειρήσεων.
 23. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Τουριστικών επιχειρήσεων (με έδρα το Ηράκλειο).
 24. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Τουριστικών επιχειρήσεων (με έδρα την Ηγουμενίτσα).
 25. Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εκτός από τα Τμήματα που δε θα ενταχθούν εισακτέοι θα υπάρχουν, επίσης, και οι ακόλουθες αλλαγές:
 • Δεν θα λειτουργήσει τη φετινή χρονιά η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων.
 • Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα διαγραφεί από το 2ο επιστημονικό πεδίο και θα παραμείνει μόνο στο 4ο πεδίο.
 • Τα Τμήματα ΤΕΙ Ζωικής Παραγωγής Θεσσαλονίκης και Λάρισας, θα παραμείνουν στο 2ο επιστημονικό πεδίο, θα διαγραφούν από το 4ο και θα ενταχθούν και στο 3ο πεδίο:
 • Το Κοινό Στρατολογικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων μετονομάζεται σε Κοινό Σώμα: «Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ).