"Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα..."

Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Αρχαία Ελληνικά: Οδηγίες προσέγγισης του αδίδακτου κειμένου!

ΚΕΙΜΕΝΟ
Πρόσεξε το συγγραφέα και τον τίτλο του αποσπάσματος, ώστε να προσδιορίσεις το γραμματειακό του είδος και την εποχή στην οποία αναφέρεται.
§  Θουκυδίδης: Ιστορία Πελοποννησιακού Πολέμου 431-411 π.Χ.
§  Ξενοφώντας
 Απολογία Σωκράτους, Απομνημονεύματα Σωκράτους, Συμπόσιο (υπερασπίζεται τον Σωκράτη).
 Κύρου Παιδεία, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, Πόροι ή Περί Προσόδων, Οικονομικός και Ιέρων (εκθέτει προσωπικές γνώμες)
Περί Ιππικής, Ιππαρχικός, Κυνηγετικός (Τεχνικά)
Κύρου Ανάβασις, Ελληνικά, Αγησίλαος (Ιστορικά)
§  Φιλοσοφία: Πλάτων, Αριστοτέλης
§  Ρητορική
Αντιφών, Ανδοκίδης, Λυσίας, Ισιαίος, Ισοκράτης (415-360 π.Χ., ακμή δικανικής και επιδεικτικής ρητορείας).
Λυκούργος, Αισχίνης, Δημοσθένης, Υπερείδης, Δείναρχος και Δημάδης (360-323 π.Χ., ακμή πολιτικής-συμβουλευτικής ρητορείας). 

  Ανάγνωση (2-3 φορές) του πρωτότυπου κειμένου, ώστε να προσδιοριστεί η κεντρική ιδέα και οι πρωταγωνιστές.

  Προσδιορισμός ευρύτερων νοηματικών ενοτήτων (περίοδοι ή ημιπερίοδοι λόγου και διάκριση προτάσεων).

  Να μη βιάζεστε στη σύνταξη της πρότασης. Προσοχή στους ομόηχους τύπους!

  Να αποφεύγεται η «ξύλινη γλώσσα», η πιστή απόδοση της μετάφρασης. Αυτή πρέπει να προσαρμόζεται στην έκφραση και το συντακτικό της νέας ελληνικής γλώσσας.

  Ιδιαίτερη προσοχή στη μετάφραση των χρόνων (ρημάτων και των ονοματικών τους τύπων) και των εγκλίσεων.

  Οι άγνωστες λέξεις μπορούν να ερμηνευτούν με τη βοήθεια παράγωγων λέξεων στη νέα ελληνική και από τα συμφραζόμενα.

  Μην ξεχνάτε τη μετάφραση των συνδετικών λέξεων.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Τα συνηθέστερα λάθη προέρχονται από :
  •             Καταγραφή τύπων διαφορετικών από εκείνων που ζητούνται.
  •            Λαθεμένη χρήση πολυτονικού συστήματος.


Β. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Στο  συντακτικό  να  γράψεις  ολοκληρωμένη  συντακτική  ανάλυση,  π.χ. :
Υποκείμενο  στο «…………………….» .
Αντικείμενο  στο «……………………» .
Κατηγορούμενο  στο « ………………….»  με  συνδετικό  το  ρήμα  «………» 
Μετοχή ………………………… (είδος) και συνημμένη ή απόλυτη (επισημαίνεις το υποκείμενο).
Απαρέμφατο :  ………………..(ειδικό  ή  τελικό) ,…………………..( έναρθρο  ή  άναρθρο), …………………… (υποκείμενο  ή  αντικείμενο) στο «…………………» και  έχουμε …………………… (ταυτοπροσωπία  ή  ετεροπροσωπία).
Ονοματικοί  προσδιορισμοί : …………………….. (π.χ. παράθεση) ως ονοματικός ομοιόπτωτος προσδιορισμός στο «……………………»  ή  ………………………. (π.χ. γενική κτητική) ως ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός στο «……………»
Επιρρηματικοί  προσδιορισμοί : …………………. (π.χ. επίρρημα)  ως  επιρρηματικός  προσδιορισμός  του …………….. (π.χ. τρόπου) στο «……». 
Στις δευτερεύουσες προτάσεις να γράψεις το είδος (μην ξεχάσεις ονοματική ή επιρρηματική), την εισαγωγή και τι δηλώνει, την εκφορά και τη δηλώνει και τον συντακτικό ρόλο.