"Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα..."

Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

4 Στρατηγικές για να αναλάβετε τον έλεγχο στην εργασιακή σας ζωή.


Η βελτίωση της κατάστασης στην εργασία δεν μπορεί να είναι εφικτή παρά μόνο εάν εσείς οι ίδιοι αναλάβετε δράση και διακατέχεστε από την αίσθηση της ελπίδας και της αισιοδοξίας. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να πάψετε να μοιρολατρείτε και να ακολουθήσετε τέσσερα βήματα (Leiter, & Maslach,  2007):
I.       Να ορίσετε το πρόβλημα, εντοπίζοντας τον συγκεκριμένο τομέα της εργασιακής ζωής που σας προβληματίζει και γεννά δυσχέρειες.
II.     Να καθορίσετε τους αντικειμενικούς στόχους, φροντίζοντας να είναι προσεκτικά οριοθετημένοι.
III.   Να προβείτε στη λήψη μέτρων, όπως :
þ  Συμμετοχή σε δραστηριότητες αυτοανάπτυξης. Λόγου χάρη, θα μπορούσατε να αποκτήσετε δεξιότητες διαχείρισης χρόνου, να ορίζετε προτεραιότητες, να αυξήσετε τη ζωτικότητά σας με προσωπική άσκηση και σωματική εξάσκηση.
þ  Άσκηση της επιρροής σας. Στις δυνατότητες περιλαμβάνονται επιδέξιοι υπαινιγμοί, ενθουσιώδη προβολή των επιτευγμάτων σας, λογικά επιχειρήματα, δραστικές απαιτήσεις και τελεσίγραφα.
þ  Ανάληψη πρωτοβουλίας και προετοιμασία αντιμετώπισης οποιασδήποτε αντίδρασης εκ μέρους των άλλων.
þ  Επίδειξη ισχύος, η οποία δύναται να καλλιεργηθεί με την εμπειρία, την εξωτερική φήμη ή τις επαγγελματικές διασυνδέσεις, την εξωτερική προσφορά.
IV.    Να παρακολουθήσετε την πρόοδό σας. Μια αδιόρατη βελτίωση μπορεί να είναι σημαντική. Όχι μόνο αυτό, αλλά και υπενθυμίζει την ενέργεια και το λόγο για τον οποίο έγινε. 

Καθώς ακολουθείτε τα ανωτέρω βήματα καλό θα ήταν αρχικά να προβλέψετε την αντίσταση στην αλλαγή, η οποία μπορεί να προέλθει από το ίδιο το εργασιακό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, χρήσιμο θα ήταν να αναζητήσετε συμμαχίες, καθώς με πολλούς συνεργάτες θα έχετε αμοιβαία συμφέροντα και θα έρχεστε αντιμέτωποι με παρόμοιες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, να προβαίνετε σε διαρκή αξιολόγηση των κινδύνων και τέλος, να παραμένετε επικεντρωμένοι στο στόχο σας και να διατηρείτε μια αισιόδοξη στάση

Προφορική Ανακοίνωση σε Συνέδριο:
Αναγνωστοπούλου, Θ., Γάκη, Α., & Αντωνίου, Α.-Σ. (2010). "Η επαγγελματική εξουθένωση στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής",  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, 6-9 Μαϊου 2010, Ρέθυμνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: