"Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα..."

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Αν περάσω στη Νομική Σχολή, μπορώ να γίνω...

ΔΙΚΑΣΤHΣ

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο δικαστής είναι κρατικός λειτουργός με σημαίνοντα ρόλο στη λειτουργία του κράτους αφού εκπροσωπεί τη δικαστική εξουσία. Η εφαρμογή των νόμων του κράτους, η απονομή δικαιοσύνης και ο ορισμός των ποινών σε όσους έχουν κριθεί ένοχοι, αποτελούν το αντικείμενο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του δικαστή. Ειδικότερα, ο δικαστής διαβάζει ή ακούει τους ισχυρισμούς τού ενάγοντα (το πρόσωπο που έχει κάνει την αγωγή), εξετάζει τα στοιχεία που αφορούν τις δικαστικές υποθέσεις και αποφασίζει εάν οι ισχυρισμοί αυτοί ή τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του αποτελούν αποδείξεις για τις κατηγορίες, προκειμένου να παραπεμφθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Επιβλέπει και διευθύνει τις διαδικασίες κατά τη διάρκεια μιας δίκης, αποφασίζει για την τελική εκδίκαση, την αναβολή ή τη διακοπή μιας δίκης, ορίζει τις ποινές σύμφωνα με το νόμο για όσους κριθούν ένοχοι, καθορίζει το ύψος των αποζημιώσεων προς τα θύματα ή δίνει αναστολή για διάφορες ποινές. Οι δικαστές στο Εφετείο αποφασίζουν τελεσίδικα για κάθε δικαστική υπόθεση.


Συνθήκες Εργασίας:
Ο δικαστής εργάζεται στις αίθουσες δικαστηρίων ή σε γραφεία, όπου επιχειρεί να διευθετήσει αντιδικίες, συγκρούσεις και διαμάχες και συχνά αντιμετωπίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση άγχους και αγωνίας, ενώ με τις αντιδράσεις και τη συμπεριφορά τους δημιουργούν ένταση και εκνευρισμό. Πολλές φορές προκειμένου να διεκπαιρεώσει εκρεμείς υποθέσεις εργάζεται πολλές ώρες στο σπίτι του, μελετώντας προκαταρκτικά τις δικογραφίες.
Η εργασία τού δικαστή χαρακτηρίζεται από άγχος, πίεση, ένταση και υψηλή ευθύνη, καθώς οι αποφάσεις που παίρνει πρέπει να είναι δίκαιες, σωστές και πάντα με ακριβή εφαρμογή των σχετικών νόμων διότι μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες στη ζωή κάποιων ανθρώπων (για παράδειγμα, στέρηση της ελευθερίας, χρηματικές ποινές κ.ά.). Ο δικαστής προκειμένου να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο του, πρέπει να συνεργάζεται με τους εισαγγελείς, αστυνομικούς, δικηγόρους, εκπροσώπους αρχών, γραμματείς και αντιδίκους. Για τη σωστή άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων και δραστηριοτήτων, ο δικαστής πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τη νομολογία και τις εξελίξεις της νομικής επιστήμης, αλλά ακόμη και για τις εξελίξεις της κοινωνικής πραγματικότητας, μέσα στην οποία εκδηλώνονται οι υποθέσεις που καλείται να κρίνει.


Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο δικαστής πρέπει να διαθέτει βαθιά γνώση των νόμων και του Συντάγματος, ευρύτατη παιδεία και κοινωνική μόρφωση. Η υπομονή, η ψυχραιμία, η συναισθηματική σταθερότητα, η νηφαλιότητα και η ανεξαρτησία, αλλά και η αμεροληψία, η αντικειμενικότητα, η ακεραιότητα, ο σεβασμός στην προσωπικότητα του ανθρώπου και η σταθερή προσήλωση προς τους νόμους και το Σύνταγμα, θεωρούνται απαραίτητα προσόντα για το δικαστή, ώστε να απονέμει σωστά τη δικαιοσύνη στις υποθέσεις που εκδικάζει.
Οι δεξιότητές του ακόμη, περιλαμβάνουν την ευχέρεια στη γραφή και ομιλία της ελληνικής γλώσσας, την κριτική και δημιουργική σκέψη, καθώς και τη σύνθεση και οργάνωση των πληροφοριών που έχει στη διαθεσή του.


Σπουδές:
Για να γίνει κάποιος δικαστής, πρέπει να είναι πτυχιούχος της Νομικής των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσ/νίκης και Θράκης (Κομοτηνή) όπου η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα ή να είναι πτυχιούχος Πανεπιστημίου του εξωτερικού του οποίου οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣAEITTE, ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών, για να κατοχυρώσουν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους δικαιώματα, αντίστοιχα. Στη συνέχεια να τελειώσει την τριετή πρακτική του άσκηση ως δικηγόρος, να του χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος και να δώσει εξετάσεις για την εισαγωγή του στη Εθνική Σχολή Δικαστών. Απαραίτητη είναι πλέον η φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγωγή σε αυτήν γίνεται με εισαγωγικό διαγωνισμό εφ' όλης της ύλης του Δημοσίου Δικαίου, Ουσιαστικού και Δικονομικού Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, καθώς και του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου. Οι επιτυχόντες ακολουθούν γενική εκπαίδευση αλλά στην πορεία επιλέγονται, κατόπιν εξετάσεων, στην κατεύθυνση (Πολιτικά και Ποινικά ή Διοικητικά Δικαστήρια) στην οποία είχαν την καλύτερη επίδοση, προκειμένου να διοριστούν στους αντίστοιχους δικαστικούς κλάδους. Η εκπαίδευση στη Σχολή από την έβδομη σειρά και μετά διαρκεί 16 μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2943/2001, είναι δε θεωρητική και πρακτική και κατανέμεται σε δύο διαδοχικές φάσεις (12 μήνες και 4 μήνες). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι έχουν πτυχίο νομικού τμήματος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος, έχουν συμπληρώσει το 27ο και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και επιπλέον πρέπει να διαθέτουν την ελληνική ιθαγένεια για να προχωρήσουν στο δικαστικό κλάδο. Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή, πρέπει να κάνει πρακτική άσκηση για δεκαοκτώ μήνες. Ο διορισμός του γίνεται μετά από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού.


Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Δικαστή αναφέρονται στον Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και στην Κατάσταση των Δικαστικών Λειτουργών Ν.1756/1988, ΦΕΚ 35, Τεύχος Α΄.


Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο δικαστής απασχολείται αποκλειστικά στο δημόσιο τομέα και μπορεί προαγόμενος να φτάσει στο βαθμό του Προέδρου του Αρείου Πάγου, μπορεί όμως μετά τη συνταξιοδότηση του, να εργαστεί και ως νομικός σύμβουλος σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Οι οργανικές θέσεις των δικαστών είναι καθορισμένες και περιορισμένες, παράλληλα όμως και ο ρυθμός αποφοίτησης από τη Εθνική Σχολή Δικαστών είναι αντίστοιχος. Ο αριθμός των δικαστών δεν μπορεί να διευρυνθεί πέρα από ορισμένα όρια. Οι επαγγελματικές προοπτικές των δικαστών, που πριν την είσοδο στον κλάδο εμφανίζονται ως πολύ αρνητικές, μετατρέπονται σε πολύ θετικές ύστερα από πρόσληψη που γίνεται μετά από διαγωνισμό. Όταν επιτευχθεί η είσοδος στο δικαστικό κλάδο, τότε οι προοπτικές λόγω της μονιμότητας εργασίας, δεν μπορεί παρά να εμφανίζεται θετικές. Κατόπιν τούτων λοιπόν και με βάση την αντιστοιχία της ζήτησης δικαστών στο δημόσιο τομέα και τον αριθμό αυτών που αποφοιτούν από την Εθνική Σχολή Δικαστών, οι προοπτικές σύμφωνα με την προσφορά και ζήτηση του επαγγέλματος αυτού εμφανίζονται πολύ θετικές.


Πηγές Πληροφόρησης:

 • Νομική Σχολή Αθηνών, Σόλωνος 57, 106 72 Αθήνα,
  τηλ.: 210- 3607607, 210- 3601168, 210-3610112.
 • Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 995251, 996495, 996508.
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Νομικής, Παν. Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή, τηλ.: 25310 25206, 24565.
 • Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, τηλ.: 210-3398205.
 • Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Σχολή Ευελπίδων (Κτίριο 12),
  τηλ.: 210-8827380, fax: 210-8841529
 • Ένωση Εισαγγελέων, Σχολή Ευελπίδων (Κτίριο 16),
  τηλ.: 210-8827993, fax: 210-8254211
 • Ένωση Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ, Αθήνα-Σταδίου 65,
  τηλ.: 210-3710300, fax: 210-3231154
 • Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Αθήνα-Σοφοκλέους 1,
  τηλ.: 210-3215611, fax: 210-3216615
 • Ένωση Δικαστών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αθήνα-Ακαδημίας 68,
  τηλ.: 210-3830237, fax: 3824916
 • Εθνική Σχολή Δικαστών, Καλαμαριά Θεσ/νίκη Τέρμα Φοίνικα Τ.Θ. 22,
  Τ.Κ. 55102 , τηλ.: 2310-476141-44 και 476143, http://www.esdi.gr και
  e-mail: esdikast@spark.net.gr
 • Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ευρέσεως Εργασίας της Πανεπιστημιακής Λέσχης Νομικής Σχολής, Αθήνα, Ιπποκράτους 15, 4ος όροφος, τηλ.: 210- 3688227,
  210-3614532, 210-3609295.
 • ΔΟΑΤΑΠ - Αθήνας (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο:
  210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 • ΔΟΑΤΑΠ - Θεσσαλονίκης (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, ΤΚ. 54123, τηλ.: 2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr
 • ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), ΥΠΕΠΘ, τηλ. 210 3443167, 169, 175, 3442483, φαξ 210 3443158
  www.ypepth.gr Ευρωπαϊκή Ένωση/Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων email: srpq@ypepth.gr • ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
  Περιγραφή Επαγγέλματος:
  Η ανάληψη, η διερεύνηση, η διεκπεραίωση και η νομική διευθέτηση των υποθέσεων της πελατείας του είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο δικαστικός επιμελητής, ενεργώντας για λογαριασμό του εντολέα του αναλαμβάνει την επίδοση κάθε είδους δικογράφων και εξώδικων εγγράφων στους αντιδίκους του πελάτη του και προβαίνει σε αναγκαστικές εκτελέσεις εκτελεστών τίτλων, όπως κατασχέσεις κινητών, ακινήτων, μετοχών, αφαιρέσεις κινητών, εξώσεις, δικαστικές αποφάσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις, πρακτικά δικαστηρίων κ.ά. Για παράδειγμα, αν ένας γονιός αρνείται να συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου να παραδώσει τα παιδιά στο γονέα που έχει την επιμέλεια τότε ανατίθεται στον δικαστικό επιμελητή, μόνο αρμόδιο κατά το νόμο, να πάρει αναγκαστικά τα παιδιά από τον ένα γονιό και να τα παραδώσει στον άλλο. Μάλιστα, ο νόμος υποχρεώνει το δικαστικό επιμελητή να χρησιμοποιήσει και βία, δηλαδή τον ελάχιστο αναγκαίο εξαναγκασμό, προκειμένου να εκτελεστεί η δικαστική απόφαση. Ακόμη, κατ' εντολή του πελάτη του, διεξάγει διάφορες έρευνες σε υποθηκοφυλακεία, βιβλία μεταγραφών, μητρώα αεροσκαφών, αυτοκινήτων, νηολογίων, ναυτικών υποθηκολογίων, ΔΟΥ, υπουργείο Συγκοινωνιών, Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών και λοιπών δημόσιων βιβλίων προκειμένου να διαπιστώσει την περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών του πελάτη του και να προχωρήσει στη νόμιμη διαδικασία διευθέτησης της διαφοράς (π.χ., είσπραξη οφειλής, κατόπιν δικαστικής απόφασης). Επίσης, ο δικαστικός επιμελητής για κάθε επίδοση εγγράφου είναι υποχρεωμένος να συντάσσει έκθεση, προκειμένου να αποφεύγονται ισχυρισμοί από τη μεριά του αντίδικου ότι δεν το έλαβε. Τέλος, συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες (δικηγόρους, συμβολαιογράφους κ.ά.) και χρησιμοποιεί σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα (Η/Υ, φαξ κ.ά.) για τη διεκπεραίωση της εργασίας του.

  Συνθήκες Εργασίας:
  Εργάζεται συνήθως σε γραφεία ή χώρους δικαστηρίων με κατάλληλες συνθήκες φωτισμού και θερμοκρασίας. Όταν απασχολείται στο γραφείο του, ο χώρος εργασίας του είναι άνετος και ευρύχωρος για την ευκολότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο του ίδιου όσο και των πελατών του. Πρόκειται για πνευματική εργασία με αρκετές ευθύνες, ένταση και άγχος. Πρέπει να έχει πολύ καλή νομική κατάρτιση και να ενημερώνεται συνεχώς για το αντικείμενο της εργασίας του, τις τροπολογίες των νόμων και τη νομολογία των δικαστηρίων. Επίσης, τα καθήκοντα του είναι πολλά και απαιτείται καλός συντονισμός, ώστε οι υποθέσεις του να διεκπεραιώνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, και με αποτελεσματικό τρόπο. Οι ώρες εργασίας είναι πολλές και συχνά χρειάζεται να μετακινείται σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να επιδώσει δικόγραφα και άλλα έγγραφα.

  Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
  Τα προσόντα που χρειάζονται για την άσκηση αυτού του επαγγέλματος, εκτός από την υψηλή νομική κατάρτιση, τη βαθιά γνώση του αντικειμένου και την εμπειρία, είναι το υψηλό αίσθημα καθήκοντος, η ερευνητική διάθεση, η συνθετική και αναλυτική ικανότητα, η επαγγελματική ευσυνειδησία, η υπευθυνότητα, η τιμιότητα, η εχεμύθεια, η υπομονετικότητα, η ευγένεια, η κοινωνικότητα και η διαλλακτικότητα. Ο δικαστικός επιμελητής χρειάζεται, ακόμα, να διαθέτει σωματική και ψυχική αντοχή, εργατικότητα, προθυμία, συνέπεια, αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα, κοινωνικές επιδεξιότητες, επινοητικότητα και διπλωματικότητα. Επίσης, πρέπει να έχει ευχέρεια στο γραπτό και στον προφορικό λόγο και να γνωρίζει καλά τη νομική ορολογία. Τέλος, η πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ξένων γλωσσών διευκολύνουν το έργο του.

  Σπουδές:
  Σπουδές παρέχονται στο τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης (Κομοτηνή). Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη και οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν ως δικηγόροι, δικαστικοί ή συμβολαιογράφοι. Οι πτυχιούχοι μπορούν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος απαιτείται δεκαοκτάμηνη άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και επιτυχείς εξετάσεις για την εγγραφή στα μητρώα δικηγόρων του δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειάς του, σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. Στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει τον Δικαστικό - Εισαγγελικό κλάδο (εφόσον φοιτήσει στην Εθνική Σχολή Δικαστών έπειτα από εισαγωγικές εξετάσεις).

  Επαγγελματικά Δικαιώματα:
  Για τις υπηρεσίες που προσφέρει δικαιούται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (Νόμος 2318/1995), να λάβει από τον εντολέα του τη νόμιμη αμοιβή καθώς και κάθε δαπάνη που απαιτείται για τη πραγματοποίηση της εντολής. Επίσης, δικαιούται να αξιώσει πριν από κάθε ενέργεια προκαταβολή ολόκληρης ή μέρους της αμοιβής του και την απαιτούμενη δαπάνη για κάθε πράξη. Σε περίπτωση που η επίδοση ματαιωθεί για λόγους ανεξάρτητους από την θέλησή του δικαιούται ολόκληρο το ποσό της νόμιμης και συμφωνημένης αμοιβής. Επίσης στις περιπτώσεις εκτέλεσης των αποφάσεων, όταν ο οφειλέτης συμμορφωθεί οικειοθελώς προς αυτά που διατάσσει ο εκτελεστός τίτλος ή ο δικαστικός επιμελητής υποχρεωθεί να αποχωρήσει λόγω ματαίωσης της εκτέλεσης πριν από την έναρξή της για λόγους ανεξάρτητους από την θέλησή του, δικαιούται το μισό της νόμιμης και συμφωνημένης αμοιβής του. Εάν όμως έχει ήδη αρχίσει η εκτέλεση και διακοπεί για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, τότε δικαιούται ολόκληρο το ποσό της νόμιμης και συμφωνημένης αμοιβής. Σε δύσκολες πράξεις η αμοιβή του μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που ορίζει ο νόμος, μετά από έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του. Τέλος, δικαιούται να προβεί σε επίσχεση των κάθε μορφής εγγράφων που βρίσκονται στα χέρια του, μέχρι να του καταβληθεί η νόμιμη και συμφωνημένη αμοιβή καθώς και οι δαπάνες για όλες τις πράξεις που ενήργησε.

  Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
  Εργάζεται ως υπάλληλος σε γραφεία δικαστικών επιδόσεων και εκτελέσεων, ως νομικός σύμβουλος σε οργανισμούς, εταιρίες και επιχειρήσεις, σε δημόσιες υπηρεσίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνδικάτα κ.ά. ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, διατηρώντας δικό του γραφείο.

  Πηγές Πληροφόρησης:
 • ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: 210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr
 • Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας: Νικηταρά 8-10, Αθήνα, τηλ.: 210-3307127-128
 • Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου - Δωδεκανήσου: Καποδιστρίου 24, Αθήνα, τηλ.: 210-3837081, 210-3812905
 • Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης: Ολ. Διαμαντή 7, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-517026
 • Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θράκης: Μπουμπουλίνας 14, Αλεξανδρούπολη, τηλ.: 2551-032107
 • Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Ιωαννίνων - Κερκύρας: Ν. Ζέρβα 1, Ιωάννινα, τηλ.: 26510-079336
 • Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Κρήτης: Χρυσοστόμου 10, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ.: 2810-244722
 • Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Λάρισας – Δυτικής Μακεδονίας: Μανωλάκη 13- 15, Λάρισα, τηλ.: 2410-254257
 • Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Ναυπλίου: Παπαρρηγοπούλου 2α, ʼργος, τηλ.: 2751-024850
 • Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Πατρών: Παντανάσσης 29, Πάτρα, τηλ.: 2610-279124
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τμήμα Νομικής, Σόλωνος 57, 106 79, Αθήνα, τηλ.: 210-3688641-6, 3635175, 3610112, φαξ: 210-3646261, www.law.uoa.gr
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τμήμα Νομικής, Πανεπιστημιούπολη, 540 06, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-995251, 995262, 995268, 995272, 995279,Γραμματεία ΠΜΣ: τηλ. / φαξ: 2310-996600, www.auth.gr/law
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Τμήμα Νομικής, Παν. Τσαλδάρη 1, 691 00, Κομοτηνή, τηλ.: 25310-25206, 24565, φαξ: 25310-35331, www.law.duth.gr
 • Εθνική Σχολή Δικαστών, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τ.Θ.22, 551 02, τηλ.: 2310-476141, -3, -4, e-mail: esdikast@spark.net.gr, www.esdi.gr
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης: Μεσογείων 96, Αθήνα, τηλ.: 210-7711019, 210-7751303, 210-7752260 (Τμήμα Δικαστικών Επιμελητών, τηλ.: 210-7753129)
 • Ταμείο Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών: Νικηταρά 2-4, Αθήνα,
  τηλ.: 210-3306148-9
 • Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Ακαδημίας 60, Αθήνα, τηλ.: 210-3398102-103, 210-3398131-134, 210-3398208
 • Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά: Ηρ. Πολυτεχνείου 47, Πειραιάς, τηλ.: 210-4176251, 210-4172948
 • ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Περιγραφή Επαγγέλματος:
  Αντικείμενο της εργασίας τού δικηγόρου είναι η μελέτη και η εφαρμογή της νομοθεσίας, αποτελεί δε, μαζί με τους δικαστικούς λειτουργούς και τους εισαγγελείς, βασικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία και την ορθή απονομή της δικαιοσύνης.
  Καθήκον και μέλημά του είναι να υπερασπίζεται τη ζωή, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την περιουσία του εντολέα του σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρχή. Έχει το δικαίωμα να επικυρώνει αντίγραφα διαφόρων εγγράφων, τα οποία γίνονται δεκτά από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, δικαστήρια και αρχές. Συλλέγει στοιχεία για την υπόθεση που έχει αναλάβει από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων είναι και οι δημόσιες υπηρεσίες, στις οποίες έχει το προνόμιο της ελεύθερης εισόδου, σε ώρες που δεν επιτρέπεται για το κοινό.
  Όταν αναλάβει μια υπόθεση, καταγράφει το ιστορικό της, μελετά τη σχετική νομοθεσία και νομολογία, ετοιμάζει το φάκελο του εντολέα του με τα αναγκαία στοιχεία, δίνοντάς του τις απαραίτητες συμβουλές σχετικά με την υπόθεση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
  Όταν η υπόθεση φτάσει στις αίθουσες των δικαστηρίων, κι αν αυτό απαιτείται, εξετάζει μάρτυρες, αγορεύει και ανάλογα με την εξέλιξή της προβαίνει σε όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσει κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του εντολέα και πελάτη του.

  Συνθήκες Εργασίας:
  Ο μαχόμενος δικηγόρος κινείται ανάμεσα στα δικαστήρια και το δικηγορικό του γραφείο. Για τις ανάγκες της έρευνας και της συγκέντρωσης περισσότερων στοιχείων επισκέπτεται συχνά διάφορους χώρους και ταξιδεύει αν χρειαστεί στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
  Το γεγονός ότι εργάζεται πολλές ώρες τη μέρα χωρίς συγκεκριμένο ωράριο, κάτω από πίεση και συναισθηματική φόρτιση είναι στοιχεία που τον καταπονούν σωματικά και πνευματικά.

  Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
  Πρέπει να διαθέτει οξύνοια, διορατικότητα, αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και μεγάλη ευχέρεια στον προφορικό αλλά και στο γραπτό λόγο. Επίσης, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να είναι δραστήριος, μεθοδικός, επινοητικός και να διακρίνεται για την αναλυτική και συνθετική του σκέψη.
  Οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, η φαντασία, οι γνώσεις ψυχολογίας καθώς και οι επικοινωνιακές ικανότητες, τον βοηθούν πολλές φορές στην άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης, πρέπει να διαθέτει ακέραιο χαρακτήρα, επιμονή, υπομονή, ψυχική αλλά και σωματική αντοχή. Τέλος, απαραίτητη θεωρείται η δεξιότητα στην χρήση Η/Υ καθώς και η γνώση ξένων γλωσσών.

  Σπουδές:
  Νομικές σπουδές μπορούν να γίνουν στο Τμήμα Νομικής των ΑΕΙ Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θράκης (Κομοτηνή), όπου η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα, προσφέροντας στους απόφοιτους τρεις διεξόδους απασχόλησης: δικηγόρος, δικαστικός, συμβολαιογράφος. Οι πτυχιούχοι των παραπάνω τμημάτων μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Σπουδές επίσης παρέχονται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών, για να κατοχυρώσουν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους δικαιώματα, αντίστοιχα.

  Επαγγελματικά Δικαιώματα:
  Τα επαγγελματικά δικαιώματα του δικηγόρου ως πτυχιούχου της Νομικής Σχολής ορίζονται ως εξής: Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στη Νομική Σχολή δημιουργούνται οι ακόλουθες προοπτικές:
  ʼΑσκηση δικηγορικού επαγγέλματος
  Απαιτείται 18μηνη άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και κατόπιν εξετάσεων ο επιτυχών εγγράφεται στα μητρώα δικηγόρων του δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειάς του. Την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος ρυθμίζει ο Κώδικας περί Δικηγόρων. Ο δικηγόρος μπορεί να παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες ως ελεύθερος επαγγελματίας ή με πάγια αντιμισθία ως νομικός σύμβουλος σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες κ.λ.π. Τμήμα ασκουμένων ΔΣΑ : 210-3398154-5, Τμήμα ασκουμένων ΔΣΠ: 210-4220625
  Δικαστικός -Εισαγγελικός κλάδος
  Απαραίτητη είναι πλέον η φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγωγή σε αυτήν γίνεται με εισαγωγικό διαγωνισμό εφ' όλης της ύλης του Δημοσίου δικαίου, ουσιαστικού και δικονομικού Αστικού και Εμπορικού δικαίου, καθώς και του ουσιαστικού και δικονομικού Ποινικού δικαίου. Οι επιτυχόντες ακολουθούν γενική εκπαίδευση αλλά στην πορεία επιλέγονται, κατόπιν εξετάσεων, στην κατεύθυνση (Πολιτικά και Ποινικά ή Διοικητικά Δικαστήρια) στην οποία είχαν την καλύτερη επίδοση, προκειμένου να διορισθούν στους αντίστοιχους δικαστηριακούς κλάδους. Υπουργείο Δικαιοσύνης: 210-7789373
  Συμβολαιογράφος
  Απαιτείται προηγούμενη άσκηση δικηγορίας. Κατόπιν, όσοι ενδιαφέρονται για τον κλάδο συμμετέχουν σε σχετικό διαγωνισμό που προκηρύσσει σε ετήσια βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την πλήρωση των κενών θέσεων, δεδομένου ότι το επάγγελμα είναι κλειστό (πρέπει να έχει κενωθεί κάποια θέση για να γίνει ένας νέος διορισμός). Την άσκηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος ρυθμίζει ο Κώδικας Συμβολαιογράφων.
  Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών -Πειραιώς: 210-3837191.
  Πανεπιστημιακή καριέρα
  Απαιτείται η απόκτηση διδακτορικού τίτλου από ελληνικό ή αλλοδαπό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Θέσεις -εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες- προκηρύσσονται από τις Νομικές Σχολές της χώρας και ακολουθεί η διαδικασiα επιλογής σύμφωνα με το νόμο-πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι.
  Διπλωματικό Σώμα
  Ο απόφοιτος της Νομικής Σχολής μπορεί ακόμη να ακολουθήσει διπλωματική καριέρα, μετά από επιτυχή εισαγωγή και πορεία στη Σχολή για το Διπλωματικό Σώμα. Οι εξετάσεις αυτές είναι ίσως οι δυσκολότερες που γίνονται σε πανελλήνιο επίπεδο, καθώς η εξεταστέα ύλη είναι εξαιρετικά ευρεία. Aπαραίτητη είναι η γνώση Αγγλικών και Γαλλικών. Υπουργείο Εξωτερικών (Ακαδημίας 1) : 210-3681139
  Δημόσιος Τομέας
  Οι νομικές σπουδές επιτρέπουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες ή επιτροπές του Δημοσίου, στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές κ.α. Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Πειραιώς 211 -Ταύρος) : 34.96.242 Περισσότερες πληρoφορίες και εξαιρετικά χρήσιμες κατευθύνσεις μπορείτε να λάβετε από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ευρέσεως Εργασίας της Πανεπιστημιακής Λέσχης (Ιπποκράτους 15, 4ος όροφος, τηλ. 210-36.88.2.27, 210-36.14.532, 210-36.09.295).

  Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
  Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ασκώντας δικηγορία, έπειτα από 18άμηνη πρακτική άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και αφού πετύχει σε ειδικές εξετάσεις στα Εφετεία· ως δικαστικός λειτουργός (για να ενταχθεί κανείς στο δικαστικό κλάδο θα πρέπει να δώσει τις σχετικές εξετάσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης τρία χρόνια μετά τη λήψη της άδειας άσκησης της δικηγορίας)· ως συμβολαιογράφος (θα πρέπει να λάβει μέρος στις σχετικές εξετάσεις δύο χρόνια μετά την άδεια άσκησης επαγγέλματος)· ως υποθηκοφύλακας· στο Λιμενικό Σώμα ως αξιωματικός, ύστερα από εξετάσεις στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι προοπτικές απασχόλησης στο νομικό επάγγελμα χαρακτηρίζονται αρνητικές. Παρατηρείται αλματωδώς αυξανόμενη υπερπροσφορά δικηγόρων, που κατατάσσει τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως ως προς την αναλογία τους με τον πληθυσμό. Η αρνητική αυτή κατάσταση, εκτός από τα εργασιακά αδιέξοδα που προξενεί, οδηγεί και σε πτώση του επιπέδου υπηρεσιών σε συνδυασμό με πλασματική αύξηση των δικηγορικών και δικαστικών αναγκών που προωθούν ορισμένοι για λόγους επιβίωσης. Πρέπει επομένως να ληφθούν μέτρα, τα οποία, χωρίς να οδηγούν σε περιχαράκωση του επαγγέλματος, θα καθιστούν πιο αυστηρές τις δυνατότητες εισόδου στον κλάδο με αντικειμενικές εξετάσεις και εισαγωγική περίοδο σοβαρής πρακτικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να περιοριστεί η υπερπροσφορά εργασίας με όλα τα δυσάρεστα που αυτή συνεπάγεται. Υπάρχουν προτάσεις από το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας προς αυτή την κατεύθυνση.

  Πηγές Πληροφόρησης:
 • Νομική Σχολή Αθηνών: Ακαδημίας 45, 106 79 Αθήνα,
  τηλ.: 210/3688641-46, http://www.law.uoa.gr.
 • Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών
  Θεσσαλονίκης: Πανεπιστημιούπολη, 54006 Θεσσαλονίκη,
  τηλ.: 2310/995251, 995262, 995268, http://www.auth.gr/law
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Νομικής: Παν. Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή, τηλ.: 25310/25206, 24565, http://www.law.duth.gr
 • Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, τηλ.: 210-3398131,2,3,4 3398271
 • ΔΟΑΤΑΠ - Αθήνας (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο:
  210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 • ΔΟΑΤΑΠ - Θεσσαλονίκης (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, ΤΚ. 54123, τηλ.: 2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr
 • ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), ΥΠΕΠΘ, τηλ. 210 3443167, 169, 175, 3442483, φαξ 210 3443158
  www.ypepth.gr Ευρωπαϊκή Ένωση/Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
  email: srpq@ypepth.gr
 •  
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
  Περιγραφή Επαγγέλματος:
  Συμβουλεύει και καθοδηγεί τους συναλλασόμενους πελάτες του, επισημοποιεί και νομιμοποιεί τις συναλλαγές. Συντάσσει και φυλάει διάφορα έγγραφα, όπως συμβόλαια αγοραπωλησιών, διαθήκες, δηλώσεις, ένορκες καταθέσεις και βεβαιώσεις, συστάσεις εταιρειών και άλλα αποδεικτικά στοιχεία των διάφορων δικαιοπραξιών. Οι δικαιπραξίες αυτές μπορεί να είναι υποχρεωτικές από το νόμο ή να γίνονται μετά από επιθυμία των πελατών. Διατηρεί τα αρχεία άλλων συμβολαιογράφων που έχουν αποχωρήσει από το επάγγελμα,γεγονός που μπορεί να του εξασφαλίζει πελάτες και υψηλές αμοιβές.

  Συνθήκες Εργασίας:
  Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου. Ο φόρτος εργασίας, ο βαθμός δυσκολίας των υποθέσεων, είναι τα στοιχεία που τελικά διαμορφώνουν τις πραγματικές συνθήκες εργασίας.
  Συχνά μετακινείται, όταν χρειάζεται να πραγματοποιήσει επισκέψεις, είτε για να σχηματίσει προσωπική αντίληψη για ένα θέμα, είτε γιατί οι συμβαλλόμενοι αδυνατούν για διάφορους λόγους να παρευρεθούν στο γραφείο του.

  Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
  Ο συμβολαιογράφος πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να διαθέτει υπομονή, ψυχραιμία και ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο. Πρέπει να διακρίνεται για την εντιμότητα, την αμεροληψία και τη δυνατότητά του να εξηγεί με σαφήνεια στους συναλλασόμενους τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν, υπογράφοντας τα συντασσόμενα έγγραφα. Τέλος, απαιτείται να είναι μεθοδικός, οργανωτικός και οπωσδήποτε ευσυνείδητος, έντιμος και εχέμυθος.

  Σπουδές:
  Σπουδές παρέχονται στο Νομικό Τμήμα των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης καιΘράκης (Κομοτηνή), όπου η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα. Βασική προϋπόθεση για να διοριστεί κάποιος συμβολαιογράφος είναι να έχει εργαστεί ως δικηγόρος ή δικαστικός λειτουργός για δύο χρόνια.

  Επαγγελματικά Δικαιώματα:
  Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Συμβολαιογράφου ορίζονται ως εξής: Απαιτείται προηγούμενη άσκηση της δικηγορίας, όπως ορίζεται στον Δικηγόρο. Κατόπιν, όσοι ενδιαφέρονται για τον κλάδο συμμετέχουν σε σχετικό διαγωνισμό που προκηρύσσει σε ετήσια βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την πλήρωση των κενών θέσεων, δεδομένου ότι το επάγγελμα είναι 'κλειστό' (πρέπει να έχει κενωθεί κάποια θέση για να γίνει ένας νέος διορισμός). Την άσκηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος ρυθμίζει ο Κώδικας Συμβολαιογράφων.

  Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
  Μπορεί να εργαστεί ως δημόσιος λειτουργός, σε ορισμένη έδρα, ύστερα από εξετάσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης ή ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του γραφείο. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι αρνητικές. Οι θέσεις εργασίας είναι λίγες, γι' αυτό και η είσοδος νέων στο επάγγελμα είναι δύσκολη.

  Πηγές Πληροφόρησης
 • Νομική Σχολή Αθηνών: Ακαδημίας 45, 106 79 Αθήνα,
  τηλ.: 210/3688641-46, http://www.law.uoa.gr.
 • Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών
  Θεσσαλονίκης: Πανεπιστημιούπολη, 54006 Θεσσαλονίκη,
  τηλ.:2310/995251, 995262, 995268, http://www.auth.gr/law
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Νομικής:
  Παν. Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή, τηλ.: 25310/25206, 24565,
  http://www.law.duth.gr
 • Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, τηλ.: 210-3398131,2,3,4 3398271
 • Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθήνας, 106 78 Αθήνα,
  τηλ.: 210/3307450 και 3307460.
 • Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών -Πειραιώς: τηλ. 210-3837191.


 • Πηγή: http://epagelmata.oaed.gr/


  Δεν υπάρχουν σχόλια: