"Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα..."

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Επάγγελμα: Φιλόλογος-Βιοηθικός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο φιλόλογος - βιοηθικός ασχολείται με την επιστημονική έρευνα και την εξέταση θεμάτων που αφορούν την εξέλιξη των επιστημών και τις συνέπειες των εφαρμογών τους. Ειδικότερα, ερευνά τα προβλήματα ηθικής που γεννά η σύγχρονη βιοτεχνολογία, τις νέες δυνατότητες που έχει φέρει στο προσκήνιο καθώς και τις λύσεις που προτείνει σε ορισμένα ζητήματα της ανθρώπινης ζωής. Εξετάζει, σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες (Βιολόγους, Γενετιστές, Νομικούς, Κοινωνιολόγους κ.ά.), τα επιστημονικά επιτεύγματα της τεχνολογίας και τις συνέπειές τους στην ανθρώπινη ζωή και διατυπώνει τις απόψεις του για ηθικά ή κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. Ο φιλόλογος - βιοηθικός πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη ηθική στάση απέναντι στο αντικείμενο της εργασίας του, όπως και απέναντι στις γνώσεις του. Για παράδειγμα, είναι ανάγκη να χρησιμοποιεί τις επιστημονικές του γνώσεις για να βοηθά τους ανθρώπους και το κοινωνικό σύνολο, του οποίου αποτελεί και ο ίδιος μέλος, και όχι να τις χρησιμοποιεί για να βοηθά κάποιους να επιβληθούν στο κοινωνικό σύνολο.
Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ή ως ερευνητής, σε γραφεία, βιβλιοθήκες, ακαδημαϊκούς χώρους σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να αξιοποιεί αρχεία και άλλες πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης. Τέλος, συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες (Φιλόσοφους, Κοινωνιολόγους, Νομικούς κ.ά.) για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αναλυτική και συνθετική σκέψη, η κριτική ικανότητα, η παρατηρητικότητα, η μεθοδικότητα, η επαγγελματική ευσυνειδησία και η υψηλή αίσθηση του καθήκοντος αποτελούν βασικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος. Ακόμη, χρειάζεται να διαθέτει δημιουργική φαντασία, αγάπη για την έρευνα, προσοχή, συνέπεια, διορατικότητα, οξυδέρκεια και υπευθυνότητα. Στην περίπτωση της ενασχόλησης με τη διδασκαλία, η μεταδοτικότητα, η υπομονή και η κατανόηση θεωρούνται απαραίτητα προσόντα, όπως επίσης και η ευγένεια, η προσήνεια, η ικανότητα επικοινωνίας, αλλά και το πνεύμα συνεργασίας. Η γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρούνται, τέλος, χρήσιμα εφόδια για την άσκηση του επαγγέλματος.
Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα τμήματα Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, Ρεθύμνου, Κομοτηνής και Πελοποννήσου, στο τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Φιλοσοφίας Πάτρας και στα τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας και Ιωαννίνων, όπου η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα. Οι πτυχιούχοι των τμημάτων αυτών μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 
Επιπλέον, το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει σε συνεργασία με τα Τμήματα Κοινωνιολογίας, Ιατρικής και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό στη γνωστική περιοχή της Βιοηθικής. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διακρίνεται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος καλύπτει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Βιοηθική, έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τεσσάρων εξαμήνων και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι εξάμηνα. Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν ή σχετίζονται με τις Επιστήμες της Ζωής, τις ιατρικές εφαρμογές τους και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Στοχεύει στην εξειδίκευση και την εκπαίδευση επιστημόνων - ερευνητών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της βιοηθικής έρευνας στη χώρα μας και, μέσω αυτής, είναι δυνατόν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του επιστημονικού δυναμικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ερευνητικών Ιδρυμάτων, της Δημόσιας Διοίκησης, των Επιχειρήσεων Τεχνολογιών Αιχμής, των Οργανισμών Υγείας, και κατ’ επέκταση στην τόνωση της απασχόλησης στη χώρα μας. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών αναφέρεται στο Διδακτορικό. Η συνολική διάρκεια, περιλαμβανομένης και της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε, και μεγαλύτερη από οχτώ εξάμηνα, σε περίπτωση που αποτελεί συνέχεια του προγράμματος ΜΔΕ στη Βιοηθική. Στις άλλες περιπτώσεις, η διάρκειά του δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι και μεγαλύτερη από δέκα εξάμηνα. Τέλος, σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση όμως ότι οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων και προσόντων.
Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου - Βιοηθικού είναι ίδια με αυτά του εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον βέβαια εργάζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και προβλέπονται τόσο από το Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167 / τ. Α΄/1985), όσο και από το Δημοσιοϋπαλληλικό και το Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα. Όταν απασχολείται στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, τα δικαιώματά του προβλέπονται και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών της Ελλάδας.
Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Εργάζεται ως ερευνητής ή σύμβουλος σε ερευνητικά κέντρα, μουσεία και βιβλιοθήκες, σε υπουργεία (Υγείας, Παιδείας κ.λπ.), σε ειδικές επιτροπές χάραξης πολιτικής σε θέματα υγείας, στο Κέντρο Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ.α., αλλά και ως μεταφραστής ή επιμελητής κειμένων σε εκδοτικούς οίκους, ως διορθωτής σε εφημερίδες, περιοδικά και διάφορα έντυπα κ.λπ. Επίσης, μπορεί να εργαστεί και ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αν διαθέτει διδακτορικό. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και να ασχολείται με τη συστηματική μελέτη και ανάλυση των κοινωνικών, ηθικών ή νομικών ζητήματος που σχετίζονται με τις συνέπειες των εφαρμογών της Επιστήμης της Βιολογίας, της Βιοτεχνολογίας, της Γενετικής, της Ιατρικής κ.ά.


Πηγές Πληροφόρησης:


 • ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: 210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277309 -11, 7277853, 7277859, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.html
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τμήμα ΦΠΨ, Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210-7277315 -7, φαξ: 210-7248979, www.uoa.gr
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Πανεπιστημιούπολη, 54 006, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-995233 -4,
  www.auth.gr/lit
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Πανεπιστημιούπολη, 54 006, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-995206, 996772,
  www.auth.gr
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Δόμπολη, 451 10, Ιωάννινα, τηλ.: 26510-41804, www.uoi.gr/profile_gr.html
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Τμήμα ΦΠΨ, Δόμπολη, 451 10, Ιωάννινα,
  τηλ.: 26510-97406, φαξ: 26510-97027, www.uoi.gr
 • Πανεπιστήμιο Πατρών: Τμήμα Φιλολογίας: Πανεπιστημιούπολη, 261 10, Πάτρα, τηλ.: 2610-996195, φαξ: 2610-996195, www.upatras.gr
 • Πανεπιστήμιο Πατρών: Τμήμα Φιλοσοφίας: Πανεπιστημιούπολη, 261 10, Πάτρα, τηλ.: 2610-997195, φαξ: 2610-997195, www.upatras.gr
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Περιβόλια Ρεθύμνου, 741 00, Ρέθυμνο, τηλ.: 28310-77300 -3, www.philology.uoc.gr
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Περιβόλια Ρεθύμνου, 741 00, Ρέθυμνο, τηλ.: 28310-77215 -6, φαξ: 28310-77222,
  www.uoc.gr
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Δημοκρίτου 17, 691 00, Κομοτηνή, τηλ.: 25310-39000, www.helit.duth.gr
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: Τμήμα Κοινωνιολογίας, Περιβόλια Ρεθύμνου, 741 00, Ρέθυμνο, τηλ.: 28310-77465 -6, 77487, φαξ: 28310-77467
  www.soc.uoc.gr/social/index.htm, http://bioethics.fks.uoc.gr/YpourgikhApofash.htm
 • ΔΟΑΤΑΠ - Αθήνας (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο:
  210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 • ΔΟΑΤΑΠ - Θεσσαλονίκης (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, ΤΚ. 54123, τηλ.: 2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr
 • ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), ΥΠΕΠΘ, τηλ. 210 3443167, 169, 175, 3442483, φαξ 210 3443158
  www.ypepth.gr Ευρωπαϊκή Ένωση/Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
  email: srpq@ypepth.gr
 • Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων: Πολυτεχνείου 6, 104 33, Αθήνα, τηλ.: 210-5243433
 • Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής: Ευελπίδων 47, 113 62, Αθήνα, τηλ.: 210-8847700, φαξ: 210-8847701, e-mail: Secretariat@ bioethics.gr, www.bioethics.gr


 • Δεν υπάρχουν σχόλια: