"Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα..."

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Aνώτατες Σχολές Καλών Τεχνών

Οι Ανώτατες σχολές καλών τεχνών είναι τρεις στην Ελλάδα: η Ανώτατη σχολή καλών τεχνών «Τμήμα Εικαστικών Τεχνών» στην Αθήνα και το αντίστοιχο τμήμα στη Θεσσαλονίκη και τη Φλώρινα. 
Η διαδικασία εισαγωγής των φοιτητών στα συγκεκριμένα τμήματα δεν γίνεται με τις εισαγωγικές Πανελλήνιες εξετάσεις αλλά με αυτόνομες εξετάσεις που διενεργούνται συνήθως κάθε Σεπτέμβριο από τη κάθε σχολή ξεχωριστά.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών έχουν:
•    Οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
•    Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριτάξιου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων της Σχολής.

Eξετάσεις:

(στη σχολή της Αθήνας)
1.    Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α' έτος σπουδών της Σχολής εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2).
2.    Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Για κάθε δοκιμασία ο διαγωνιζόμενος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα πρότυπα εκτός από την ή τις δοκιμασίες εκείνες, τις οποίες έχει τυχόν ορίσει ως υποχρεωτικές με απόφασή της η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
3.    Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:
o    Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.
o    Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.
4.    Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από τη Σχολή, ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
5.    Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή δύο μέχρι τέσσερα (2 έως 4) σχέδια και ένα ή δύο (1ή 2) χρώματα, μέσα σε φάκελο που χορηγείται από τη Σχολή.

Περισσότερες πληροφορίες:
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνα
Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκη
Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινα

 Πηγή : Kέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αγρινίου

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

2014: Νέο Σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων (!)

Νέο σύστηµα Πανελλαδικών µε «διπλές» εξετάσεις την ίδια ηµέρα σε ενδοσχολικό και εθνικό επίπεδο παρουσιάζει τις επόµενες ηµέρες το υπουργείο Παιδείας. Το νέο εξεταστικό σύστηµα, το οποίο θα εφαρµοστεί από το 2014, εντάσσει στη διαδικασία επιλογής των φοιτητών τα ίδια τα πανεπιστήµια, διατηρώντας ωστόσο στο παιχνίδι και την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία τελικά δεν θα καταργηθεί αλλά απλώς θα αναµορφωθεί. Ετσι µε νέα σύνθεση, πιθανότατα λιγότερα µέλη και µε νέο όνοµα η ΚΕΕ θα συνεχίσει να έχει τον πρώτο λόγο, και µάλιστα όχι µόνο για τα θέµατα των Πανελλαδικών.

Τα τµήµατα των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ, σε συνεργασία µε τον «αναβαθµισµένο» κοσµήτορα της σχολής στην οποία υπάγονται, θα καθορίζουν τα προαπαιτούµενα µαθήµατα, αλλά και τους συντελεστές βαρύτητας στη βαθµολόγηση των εισακτέων τους. Με το νέο εξεταστικό σύστηµα όποιος θέλει να σπουδάσει, π.χ., Μαθηµατικά θα έχει να κάνει µε τη διοίκηση του Μαθηµατικού Τµήµατος και µόνο. Στο σηµείο αυτό φαίνεται ότι αλλάζει ο σχεδιασµός του υπουργείου Παιδείας, καθώς ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η εισαγωγή θα γίνεται σε σχολές, τελικά και µε δεδοµένες τις αλλαγές που έγιναν την τελευταία στιγµή στην ψήφιση του νέου νόµου-πλαισίου για τα ΑΕΙ αποφασίστηκε ότι η εισαγωγή θα γίνεται σε τµήµατα.

Αναλυτικά, σύµφωνα µε τις πληροφορίες του «Βήµατος», οι αλλαγές που θα ανακοινώσει σύντοµα το υπουργείο Παιδείας περιλαµβάνουν τα εξής:

* Οι απολυτήριες και οι πανελλαδικές εξετάσεις θα γίνονται σε κοντινούς χρόνους, το πιθανότερο την ίδια ηµέρα. Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα καθορίζονται ανά µάθηµα. Ετσι, για παράδειγµα, ένας µαθητής θα εξετάζεται το πρωί στα Μαθηµατικά σε ενδοσχολικό επίπεδο, θα κάνει ένα διάλειµµα λίγων ωρών και στη συνέχεια θα εξετάζεται ξανά στο ίδιο µάθηµα (αν φυσικά ανήκει στο επιστηµονικό αντικείµενο που τον ενδιαφέρει) σε εθνικό επίπεδο για την εισαγωγή του στο πανεπιστήµιο.

* Τα θέµατα τόσο στις απολυτήριες όσο και στις πανελλαδικές εξετάσεις θα επιλέγονται κεντρικά από την Επιτροπή Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο εκείνα των απολυτήριων εξετάσεων θα διορθώνονται στο σχολείο, ενώ εκείνα των πανελλαδικών εξετάσεων θα διορθώνονται κεντρικά στο υπουργείο Παιδείας από τις επιτροπές των εξετάσεών του.

* Τα εξεταζόµενα µαθήµατα θα είναι από τρία ως πέντε ανά κατεύθυνση. Οπως είναι γνωστό, µε το σύστηµα του Νέου Λυκείου που έχει ήδη ανακοινωθεί τα επιστηµονικά πεδία αντικαθίστανται από δύο κατευθύνσεις στη Β’ Λυκείου (Θετική, Θεωρητική) και τρεις κατευθύνσεις στη Γ’ Λυκείου (µε µία επιπλέον κατεύθυνση σε αντικείµενα ∆ικαίου και Οικονοµικά). Κοινό πανελλαδικά εξεταζόµενο µάθηµα σε όλες τις κατευθύνσεις θα είναι η Εκθεση.

Οι υποψήφιοι της Θετικής Κατεύθυνσης θα εξετάζονται ακόµη σε Φυσικές Επιστήµες, Μαθηµατικά, Βιολογία. Εκείνοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης σε Αρχαία, Ιστορία, Νέα Ελληνική Γλώσσα. Και εκείνοι της Τρίτης Κατεύθυνσης σε Μαθηµατικά, Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Ωστόσο, ο ακριβής αριθµός των εξεταζόµενων µαθηµάτων και το ποια από αυτά θα επιλεγούν τελικά θα αποφασιστούν από το υπουργείο Παιδείας τις επόµενες ηµέρες.

* Για την εισαγωγή στα πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ θα συνυπολογίζονται οι βαθµοί της Β’ και της Γ’ Λυκείου, όπως γινόταν στο παρελθόν.

* Τα τµήµατα πανεπιστηµίων και ΤΕΙ θα βάζουν συγκεκριµένο «πλαφόν» για τα µαθήµατα βαρύτητας στο επιστηµονικό τους αντικείµενο (για παράδειγµα, το Μαθηµατικό Τµήµα θα «ζητάει» βαθµολογία τουλάχιστον 15.000 µορίων για την εισαγωγή υποψηφίων στα προγράµµατά του). Ετσι ο κάθε υποψήφιος θα ξέρει από νωρίς ποιον βαθµό πρέπει να πετύχει για την εισαγωγή του στο τµήµα που τον ενδιαφέρει.

* Η ύλη στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν θα είναι αυστηρά προσδιορισµένη (δηλαδή από συγκεκριµένο κεφάλαιο σε συγκεκριµένο κεφάλαιο ανά βιβλίο), αλλά θα είναι ευρεία. Για παράδειγµα, στην Ιστορία θα προσδιορίζεται µόνο ότι εξεταστέα ύλη αποτελούν οι Βαλκανικοί Πόλεµοι ή στα Αρχαία ότι εξεταστέα ύλη θα αποτελέσουν τα κείµενα του Πλάτωνα.

* Στις απολυτήριες εξετάσεις θα λαµβάνεται υπόψη και ένα γενικό τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων, το οποίο θα δίνουν όλοι για να εκτιµηθούν το επίπεδό τους και τα αποτελέσµατα της εκπαιδευτικής δουλειάς που έγινε στη διάρκεια της χρονιάς στο σχολείο τους.

Οι λεπτοµέρειες του νέου εξεταστικού συστήµατος αναµένεται να «κλείσουν» τις επόµενες ηµέρες σε σύσκεψη που θα γίνει στο υπουργείο Παιδείας. Υπολογίζεται, σύµφωνα µε τους αρµοδίους, να ανακοινωθούν εντός του επόµενου 20ηµέρου. 


Πηγή: http://www.tovima.gr/  (Δημοσίευση 23/10/2011, 05:45)


Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Έφηβοι & Διαδίκτυο!

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε παιδιά και εφήβους (500 άτομα) στο Δήμο Πανοράματος, στο πλαίσιο εκστρατείας του Δήμου για την πρόληψη από τον εθισμό στο διαδίκτυο, διαπιστώθηκε ότι το 54% το χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση. Η συνηθέστερη χρήση για την πλειοψηφία αυτών (89%) είναι το κατέβασμα τραγουδιών, βίντεο και ταινιών, και το email (76%).

Στις ηλικίες 14-16 χρονών, το 55,4% των εφήβων απασχολούνται σε διαδικτυακά ηλεκτρονικά παιχνίδια βίας σχεδόν καθημερινά, ενώ η επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων αυτών αγγίζει μόνο το 11% στις ηλικίες 11-13χρονών. Η συμμετοχή των εφήβων σε ιστοχώρους επικοινωνίας όπως το facebook ή σε chatrooms φτάνει το 59%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι:
  • Το 26% των εφήβων, δηλαδή 1 στους 4 εφήβους, χρησιμοποιεί το ίντερνετ για την αναζήτηση σεξουαλικών θεμάτων. 
  • Το 58% το χρησιμοποιεί για εκπαιδευτικούς λόγους και αναζητά πληροφορίες για εργασίες και επιστημονικές μελέτες.
  • Το 52% αυτών αναζητά πληροφορίες για φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
  • Η χρήση του ίντερνετ για ηλεκτρονική ενημέρωση της ειδησεογραφίας, για ηλεκτρονικές αγορές και για τυχερά παιχνίδια δεν ξεπερνά στους εφήβους το 25%.

 Πηγή: http://health.in.gr/  


Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο!


Η είσοδος του παιδιού στο σχολείο αποτελεί την πρώτη εμπειρία παρατεταμένης απομάκρυνσης και αποκοπής από την οικογενειακή θαλπωρή. Το παιδί μπορεί να παρουσιάζει εκδηλώσεις δυσπροσαρμοστίας και αισθήματα ανησυχίας, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες μέρες φοίτησης .

Συμπτώματα
  •  Βραδύτητα ή άρνηση προσέλευσης στο σχολείο για μερικές ημέρες ή ακόμα και εβδομάδες
  •  Βούρκωμα των ματιών και τα έκδηλα σημάδια άγχους στο πρόσωπο, όπως τα νευρικά τικ και το αφηρημένο βλέμμα. 
  • Νευρομυϊκή υπερένταση και η έλλειψη φυσικής άνεσης στις κινήσεις και στάσεις του σώματος.
  • Συχνά αποφεύγει τα υπόλοιπα παιδιά.
Ας σημειωθεί ότι τα αγόρια εκδηλώνουν πιο αρνητική στάση, συγκριτικά με τα κορίτσια. Όχι μόνο αυτό αλλά τα μοναχοπαίδια αγόρια παρουσιάζουν περισσότερα προβλήματα προσαρμογής.
 
Ο βαθμός εκδήλωσης των παραπάνω συμπτωμάτων εξαρτάται από τον τρόπο, με τον οποίο το παιδί το ίδιο προσλαμβάνει και βιώνει, προσωπικά-υποκειμενικά τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής. Κάτι που για ένα παιδί είναι θέμα ρουτίνας, για το άλλο μπορεί να αποτελεί πραγματικό «Γολγοθά». Αυτό εξαρτάται από ατομικούς παράγοντες, όπως την προσωπικότητα του παιδιού, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες στο εξελικτικό ιστορικό του παιδιού, όπως την καλή σωματική υγεία και τη σώφρονα ανατροφή του. Το ώριμο παιδί είναι πιθανόν να εκλάβει το σχολείο ως μια ευπρόσδεκτη ποικιλία, μια ευχάριστη εναλλαγή, ιδίως αν στο σπίτι νιώθει πλήξη και μοναξιά ή προέρχεται από κάποιο διαταραγμένο ή κατά κάποιο τρόπο υποβαθμισμένο οικογενειακό περιβάλλον. Τέλος, η αντίδραση του κάθε παιδιού θα εξαρτηθεί από τις προηγούμενες εμπειρίες του με τα άλλα παιδιά και από το κατά πόσον έχει προετοιμαστεί ψυχολογικά γι’ αυτή την καίρια φάση της ζωής του.  

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό πως είναι επιτακτική ανάγκη το παιδί κατά την προσχολική ηλικία να έχει την ευκαιρία ανάληψης πρωτοβουλιών στο οικογενειακό και ευρύτερα συγγενικό περιβάλλον και να ενθαρρύνεται η τάση του για αυτονομία. Όχι μόνο αυτό αλλά και να αποκτήσει την ικανότητα αυτοελέγχου και αυτοπειθαρχίας, ώστε να αποκτήσει υψηλή αυτοεκτίμηση. Απότοκος θα είναι η συναισθηματική του σταθερότητα και ο ψυχικός δυναμισμός. Παράλληλα, ο δάσκαλος χρειάζεται να σέβεται, να επαινεί και να ενθαρρύνει το παιδί και ταυτόχρονα να είναι πρόθυμος να βοηθήσει, αντικειμενικός, συνεπής και σταθερός στην τήρηση της τάξης. Κυρίως να αντιμετωπίζει με ευαισθησία τις όποιες δυσκολίες προσαρμογής αντιμετωπίζει ο μαθητής. Εν κατακλείδι, κρίνεται αναγκαία η συνεργασία των γονέων με τον εκπαιδευτικό και με τους υπόλοιπους φορείς του οικογενειακού περιβάλλοντος. 

 
Βιβλιογραφικές Πηγές:
Δανασσής – Αφεντάκης, Κ., Αντ.,(1996). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Μάθηση και Ανάπτυξη. Τόμος Α. Αθήνα.
Herbert, M., (1998) επιμέλεια Παρασκευόπουλος Ι. Ψυχολογικά προβλήματα παιδικής ηλικίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Τάνος, Γ., Χ., (1995). Γνωρίζοντας καλύτερα το παιδί. Αθήνα.