"Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα..."

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Aνώτατες Σχολές Καλών Τεχνών

Οι Ανώτατες σχολές καλών τεχνών είναι τρεις στην Ελλάδα: η Ανώτατη σχολή καλών τεχνών «Τμήμα Εικαστικών Τεχνών» στην Αθήνα και το αντίστοιχο τμήμα στη Θεσσαλονίκη και τη Φλώρινα. 
Η διαδικασία εισαγωγής των φοιτητών στα συγκεκριμένα τμήματα δεν γίνεται με τις εισαγωγικές Πανελλήνιες εξετάσεις αλλά με αυτόνομες εξετάσεις που διενεργούνται συνήθως κάθε Σεπτέμβριο από τη κάθε σχολή ξεχωριστά.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών έχουν:
•    Οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
•    Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριτάξιου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξατάξιου ή επτατάξιου ή οκτατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων της Σχολής.

Eξετάσεις:

(στη σχολή της Αθήνας)
1.    Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α' έτος σπουδών της Σχολής εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2).
2.    Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Για κάθε δοκιμασία ο διαγωνιζόμενος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα πρότυπα εκτός από την ή τις δοκιμασίες εκείνες, τις οποίες έχει τυχόν ορίσει ως υποχρεωτικές με απόφασή της η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
3.    Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:
o    Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.
o    Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.
4.    Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από τη Σχολή, ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
5.    Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή δύο μέχρι τέσσερα (2 έως 4) σχέδια και ένα ή δύο (1ή 2) χρώματα, μέσα σε φάκελο που χορηγείται από τη Σχολή.

Περισσότερες πληροφορίες:
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνα
Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκη
Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινα

 Πηγή : Kέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αγρινίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: