"Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα..."

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Επίπεδα Επαγγελματικής Ικανοποίησης και Τεχνικές Αντιμετώπισης Ψυχοπιεστικών Εργασιακών Συνθηκών από Έλληνες Αστυνομικούς Υπαλλήλους

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 
της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας 
"Από τις Ατομικές Διαφορές στη Διαφορετικότητα"
25-29 Μαϊου 2011, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα
 
Επίπεδα Επαγγελματικής Ικανοποίησης και 
Τεχνικές Αντιμετώπισης Ψυχοπιεστικών Εργασιακών Συνθηκών από Έλληνες Αστυνομικούς Υπαλλήλους 
 
Θεοδώρα Αναγνωστοπούλου
Αλέξανδρος - Σταμάτιος Αντωνίου


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των πηγών εργασιακού στρες, των σωματικών συμπτωμάτων που συνοδεύουν την εκδήλωσή του, των στρατηγικών αντιμετώπισής του αλλά και των επιπέδων επαγγελματικής ικανοποίησης των Ελλήνων Αστυνομικών. Συγκεκριμένα εξετάζεται σε ποιο βαθμό οι μεταβλητές αυτές επηρεάζονται από ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση), καθώς και από χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εργασία στο Αστυνομικό Σώμα (χρόνια προϋπηρεσίας, βαθμός, θέση εργασίας). Το μέγεθος του δείγματος είναι 160 αστυνομικοί και τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα: Police Stress Inventory, Job Satisfaction Scale, Occupational Stress Indicator και The Revised Ways of Coping Checklist/WCCL-R. Από τα ευρήματα της έρευνας συνάγεται ότι οι Έλληνες αστυνομικοί του δείγματος βιώνουν εργασιακό στρες το οποίο οφείλεται κυρίως σε οργανωσιακούς παράγοντες (φόρτος εργασίας, ογάνωση Υπηρεσίας, έλλειψη υποστήριξης από τη Διοίκηση) και διαφοροποιείται ως προς την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση και τη θέση εργασίας. Η εκδήλωση του μερικές φορές συνοδεύεται από σωματικά συμπτώματα, τα οποία καθίστανται περισσότερο έκδηλα στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες και στους έγγαμους. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές φαίνεται να χρησιμοποιούν θετικές στρατηγικές αντιμετώπισης των ψυχοπιεστικών εργασιακών συνθηκών, οι οποίες ομοίως διαφοροποιούνται ως προς το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση και τη θέση εργασίας. Όσον αφορά στην επαγγελματική τους ικανοποίηση, προκύπτει ότι προέρχεται κυρίως από οργανωσιακούς παράγοντες (συνθήκες εργασίας, σχέσεις με τη Διεύθυνση, τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους, μισθός, ώρες εργασίας, σιγουριά που τους δίνει η δουλειά τους) και λιγότερο από την ικανοποίηση των ατομικών τους επιδιώξεων. Όπως αναμενόταν, όσο υψηλότερο είναι το εργασιακό στρες τόσο χαμηλότερη είναι η επαγγελματική ικανοποίηση. Τα ανωτέρω ευρήματα γεννούν προβληματισμούς και καθιστούν επιτακτική την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου σε οργανωσιακό και σε ατομικό επίπεδο. 

Για να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: