"Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα..."

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Aρχαία Ελληνική Γλώσσα: 9 Συμβουλές για Άριστο Γραπτό!


 1. Κατά  την  απάντηση  των  ερωτήσεων  του  κειμένου  να  γράψεις  πρώτα  τα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στο  κείμενο  και στη  συνέχεια  να  την  εμπλουτίσεις  με  τα  σχόλια.   
 2. Να  δικαιολογείς  όσα  γράφεις  με  λέξεις – φράσεις  του  κειμένου.
 3. Καμία  απάντησή  σου  να  μην  είναι  κάτω  από  πέντε  σειρές!
 4. Στα  Λεξιλογικά – Σημασιολογικά  εάν  σου  ζητούνται  προτάσεις,  να  προσέξεις  να  καθορίζεις  επαρκώς  το  νόημα  της  λέξης.
 5. Εάν σου δοθεί ρήμα δεν μπορείς να το μετατρέψεις σε ουσιαστικό ή επίθετο και το αντίστροφο.
 6. Εάν  σου  ζητούν  συμλήρωση  κενών  να  καταλάβεις  καλά  το  νόημα.
 7.   Στη  γραμματική  αν  έχει  ρήματα  να  προσέξεις  το  πρόσωπο (βρίσκεις  το  υποκείμενο), τον  αριθμό, το  χρόνο  και  την  έγκλιση  που  πρέπει  να  βάλεις  το  ρήμα.
 8. Αν  έχει  ουσιαστικά  την  πτώση  και  τον  αριθμό, ενώ  αν  έχει  επίθετα  την  πτώση, τον  αριθμό  και  το  γένος (το  βρίσκεις  από  το  ουσιαστικό  που  προσδιορίζει).
 9. Στο  συντακτικό  να  γράψεις  ολοκληρωμένη  συντακτική  ανάλυση,  π.χ.
 • Υποκείμενο  στο «…………………….» .
 • Αντικείμενο  στο «……………………» .
 • Κατηγορούμενο  στο « ………………….»  με  συνδετικό  το  ρήμα  «………»  .
 • Μετοχή ………………………… (είδος) και συνημμένη ή απόλυτη (επισημαίνεις το υποκείμενο).
 • Απαρέμφατο :  ………………..(ειδικό  ή  τελικό) ,…………………..( έναρθρο  ή  άναρθρο), …………………… (υποκείμενο  ή  αντικείμενο) στο «…………………» και  έχουμε …………………… (ταυτοπροσωπία  ή  ετεροπροσωπία).
 • Ονοματικοί  προσδιορισμοί : …………………….. (π.χ. παράθεση) ως ονοματικός ομοιόπτωτος προσδιορισμός στο «……………………»  ή  ………………………. (π.χ. γενική κτητική) ως ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός στο «……………»
 • Επιρρηματικοί  προσδιορισμοί : …………………. (π.χ. επίρρημα)  ως  επιρρηματικός  προσδιορισμός  του …………….. (π.χ. τρόπου) στο «……».  
 • Στις δευτερεύουσες προτάσεις: είδος (μην ξεχάσεις ονοματική ή επιρρηματική), εισαγωγή, εκφορά και συντακτικό ρόλο.  
 Επιτυχία !

Δεν υπάρχουν σχόλια: