"Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα..."

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Εξεταστέα ύλη φιλολογικών μαθημάτων Α' Λυκείου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Στην εξεταστέα ύλη της Α΄ Τάξης του Ημερησίου ΓΕΛ περιλαμβάνεται:
α) η ύλη του Εγχειριδίου Γλωσσικής Διδασκαλίας της Α΄ Λυκείου των Ν. Μήτση, Ειρ. Ζαμάρου, Ι. Παπανδρέου.
β) η παρακάτω ύλη από το εγχειρίδιο Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης) των Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη, Γ. Χρυσαφή:

1. Εισαγωγή
α) Κεφάλαια Β΄ (Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος) και Γ΄ (Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς), (σελίδες 18−28 και 29−33 αντίστοιχα).

2. Κείμενα
α) Ξενοφών, Ελληνικά, Βιβλίο Β΄
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ι, 16−32
II, 1−4
II, 16−23
III, 11−16 (από μετάφραση)
III, 50−56
IV, 1−17 (από μετάφραση)
IV, 18−23
IV, 37−43

β) Θουκυδίδης, Βιβλίο Γ΄ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Γ΄, 70
Γ΄, 71−74
Γ΄, 75
Γ΄, 76−78
Γ΄, 79−80
Γ΄, 81
Γ΄, 82−83 (από μετάφραση)

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Για την Α΄ Τάξη Ημερησίου ΓΕΛ ισχύουν όσα αναφέρονται στις Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 139610/Γ2/1−10−2013 της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης/Τμήμα Α΄).

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

Στην εξεταστέα ύλη της Α΄ Τάξης Ημερησίου ΓΕΛ περιλαμβάνονται μόνο δύο θεματικές Ενότητες: α) Τα φύλα στη Λογοτεχνία, β) Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 139610/Γ2/1−10−2013 της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης/Τμήμα Α΄).

Ιστορία 

Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Ιστορίας της Α΄ Τάξης Ημερησίου ΓΕΛ, με βάση το σχολικό βιβλίο Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού, του Α. Μαστραπά, είναι η ακόλουθη: 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
2. Η Αίγυπτος (σελ. 20-30)

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
1. Ελληνική προϊστορία
1.2. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός: (σελ. 55−75)
2. Η αρχαία Ελλάδα (από το 1100 ως το 323 π.Χ.)
2.1. Ομηρική εποχή (1100−750 π.Χ.), (σελ. 76 − αρχή 77), Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός (σελ. 78−80), Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση (σελ. 80−82), Ο πολιτισμός (σελ. 82−83)
2.2. Αρχαϊκή εποχή (750−480 π.Χ), (σελ. 84−98)
2.3. Κλασική εποχή (480−323 π.Χ.), (σελ. 98−107 και 109−114): το εισαγωγικό τμήμα και η υποενότητα: η συμμαχία  της Δήλου − Αθηναϊκή ηγεμονία (σελ. 98−100), Η εποχή του Περικλή (σελ. 100−102), ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431−404 π.Χ.) (σελ. 102−103), Η κρίση της πόλης − κράτους (σελ. 103−105), Η πανελλήνια ιδέα (σελ. 105), Ο Φίλιππος Β΄ και η ένωση των Ελλήνων (σελ. 105−107), Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου (σελ. 109−111), Ο πολιτισμός (σελ. 111−114)

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
1.2. Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου (σελ. 127− αρχή της σελ. 129) (Διευκρινίζεται ότι οι υποενό−τητες: Τα βασίλεια της Ανατολής, Τα βασίλεια του Ελλαδικού χώρου, Οι πόλεις−κράτη, Οι συμπολιτείες δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη).
2. Ο ελληνιστικός πολιτισμός (σελ. 140−151)

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ
3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωση της (σελ. 170−172)
3.4. Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας−Res publica (σελ. 172−ως αρχή 175)

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ
2.2. Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες (σελ. 194−196)

Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ. − 3ος αι. μ.Χ.) 
Η περίοδος της ακμής (27 π.Χ. −193 μ.Χ.)
1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.−14 μ.Χ.): Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας (σελ. 206−208), Το πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις (σελ. 208−209).
1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14 − 193 μ.Χ.): το εισαγωγικό τμήμα (σελ. 211−212), Η διοίκηση και το δίκαιο (σελ. 212−214)

Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος − 6ος αι. μ.Χ.)
1.1. Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας (σελ. 234−236)
1.2. Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής (σελ. 236−239)
1.4. Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους (σελ. 245−247)
1.5. Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους (σελ. 251)
2. Η εποχή του Ιουστινιανού (6ος αι. μ.Χ.)
2.2 Η ελληνοχριστιανική οικουμένη (σελ. 256−258).

Για τα υπόλοιπα μαθήματα πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: