"Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα..."

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Πώς να συλλέξω πληροφορίες για το επάγγελμα που μ' ενδιαφέρει;

Μπορείτε να κάνετε τη δική σας προσωπική έρευνα, είτε επικοινωνώντας με άτομα που ασκούν το συγκεκριμένο επάγγελμα, είτε μέσω διαδικτύου και έντυπου ή περιοδικού τύπου.

Ποιές ερωτήσεις μπορείτε να θέσετε;
 • Τι ικανότητες πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος; (γνώσεις, πτυχίο, εμπειρία)
 • Υπάρχει ζήτηση του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας; (π.χ. προκήρυξη θέσεων ή διαγωνισμών)
 • Ποιο είναι το εργασιακό περιβάλλον;
 • Ποιο είναι το ωράριο εργασίας;
 • Ποιες είναι οι αποδοχές;
 • Ποιες δυνατότητες ασφάλισης έχω; 
 • Υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης και προαγωγής;
 • Περιλαμβάνει μετακινήσεις ή ταξίδια;
 • Υπάρχει αναγνώριση του συγκεκριμένου κλάδου; (π.χ. μπορώ να εγγραφώ στο Οικονομικό ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος)
 • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;
 • Ποια είναι τα μειονεκτήματα και οι δυσκολίες που συναντούμε σε αυτό το επάγγελμα;
Όταν συλλέξετε το υλικό σας σκεφτείτε
τι συμβουλές θα δίνατε εσείς σε κάποιον που θα ήθελε να ασκήσει αυτό το επάγγελμα; 

Δεν υπάρχουν σχόλια: