"Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα..."

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Επαγγελματική Συμβουλευτική των γυναικών με ειδικές ανάγκες.


3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες


Ο όρος «γυναίκες με ειδικές ανάγκες» αναφέρεται στις γυναίκες οι οποίες έχουν κάποια σωματική, διανοητική ή συναισθηματική μειονεξία, εμφανή ή όχι. Στις μειονεξίες αυτές περιλαμβάνονται και καταστάσεις όπως ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις και ο καρκίνος του μαστού. Ο όρος περιλαμβάνει γυναίκες και κορίτσια όλων των ηλικιών, ανεξάρτητα με τη σοβαρότητα της μειονεξίας ή με το αν ζουν σε κάποιο ίδρυμα ή μέσα στην κοινότητα. 

Προβλήματα εκπαίδευσης και απασχόλησης των γυναικών με ειδικές ανάγκες:
  • Υπάρχουν ενδείξεις ότι στα σχολεία ειδικής αγωγής εγγράφονται περισσότερα αγόρια παρά κορίτσια.
  • Όταν ακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συνήθως καταρτίζονται σε τομείς που δεν έχουν προοπτικές σταδιοδρομίας.
  • Το χαμηλό αίσθημα αυτοεπάρκειας  που χαρακτηρίζει το γυναικείο φύλο, σε συνδυασμό με την αναπηρία τους, καθιστά τις γυναίκες διπλά μειονεκτούσες στην αγορά εργασίας.
  • Έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα κέντρα αποκατάστασης. 
 
Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού οφείλει να αναπτύξει δραστηριότητες στα ακόλουθα επίπεδα:

Συνεργασία με το ενδιαφερόμενο άτομο, με σκοπό τον καθορισμό ρεαλιστικών στόχων σταδιοδρομίας. Αυτό επιτυγχάνεται με:
  • Προσεκτική αξιολόγηση, από τις ίδιες τις γυναίκες, των ικανοτήτων τους και με τον προσδιορισμό των ενδιαφερόντων και των αξιών τους.
  • Ανάπτυξη εμπιστοσύνης στις ικανότητές τους. Η προσοχή τους πρέπει να στρέφεται όχι στο τι δεν μπορούν να κάνουν, αλλά στο τι μπορούν να κάνουν.
  • Πληροφόρηση γύρω από τα επαγγέλματα, τις απαιτήσεις του χώρου εργασίας, τις ευκαιρίες και τι είναι προσιτό στη μέλλουσα εργαζόμενη, ανάλογα με το είδος της μειονεξίας.
  • Πληροφόρηση γύρω από τα δικαιώματά τους στην αγορά εργασίας.
Συνεργασία με τους γονείς και τα μέλη της οικογένειας, ώστε να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στην εκπαίδευση και την εργασία της γυναίκας με ειδικές ανάγκες.

Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς με σκοπό την ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην παροχή βοήθειας, ώστε να αναπτύξουν οι γυναίκες αυτές αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και δεξιότητες λήψης απόφασης.

Συνεργασία με τους εργοδότες:
  • Εκπαίδευση των εργοδοτών, ώστε να απαλλαγούν από τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. 
  • Επαγγελματική αποκατάσταση των γυναικών και την παρακολούθηση στη θέση εργασίας για αρκετό διάστημα, ώστε να μπορεί να προσδιορίσει τις δυσκολίες τους και να τις κατευθύνει να ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντά τους. 

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών ο Σύμβουλος πρέπει να είναι γνώστης της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας και πολιτικής για τις γυναίκες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τις μορφές υποστήριξης - χρηματοδοτικές και ανθρώπινες, τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, τους τρόπους συνεργασίας με άλλους ειδικούς, τα μοντέλα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων καθώς και των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και αναζήτησης εργασίας.Συγχρόνως, να διαθέτει ενθουσιασμό, δημιουργικότητα ευρύτητα πνεύματος, υψηλή αντοχή σε δυσκολίες και ικανότητα συζήτησης δεοντολογικών θεμάτων.
 
Βιβλιογραφική Πηγή:
Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ. (1994). Επαγγελματική καθοδήγηση και συμβουλευτική των γυναικών με ειδικές ανάγκες. Στο ανθολόγιο: Καϊλα, Μ., Πολεμικός, Ν. & Φιλίππου, Γ. (Επιμελητές έκδοσης). Άτομα με ειδικές ανάγκες – Α Τόμος (σελ.197-205). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

1 σχόλιο:

anda gaki είπε...

Πολύ ενδιαφέρον άρθρο, ασχολείται με δύο ιδιαίτερες ομάδες, τα ΑΜΕΑ και τις γυναίκες.