"Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα..."

Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

1 στους 5 μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση...

Σύμφωνα με την έρευνα του ΟΟΣΑ (πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών PISA), το ένα πέμπτο των Ελλήνων μαθητών (21%) αντιμετωπίζει προβλήματα στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες.

Όπως αναφέρεται, ένας μαθητής θεωρείται ότι διαθέτει χαμηλή ικανότητα ανάγνωσης όταν είναι σε θέση να εκτελεί μόνο τις λιγότερο περίπλοκες εργασίες ανάγνωσης, όπως να εντοπίζει μια μόνο πληροφορία, να βρίσκει το κύριο θέμα του κειμένου ή να κάνει μια απλή σύνδεση.

Τα προβλήματα αυτά είναι αρκετά συχνά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (μέσος όρος 19,6%), αν και έχει σημειωθεί μικρή βελτίωση τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα, το 2006, το 27% των μαθητών παρουσίαζε χαμηλές επιδόσεις, από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ενωση και το υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Το 2009 παρατηρήθηκε βελτίωση. Εντούτοις, η Ελλάδα έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό μαθητών (21,3%) με χαμηλό επίπεδο στην ικανότητα ανάγνωσης. Προηγούνται το Λουξεμβούργο (26%) και η Σλοβακία (22,3%). Το μικρότερο ποσοστό έχει η Φινλανδία (8,1%).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε  ανεξάρτητη επιτροπή, που θα προτείνει τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος μέχρι το 2012, προκειμένου το 2020 το ποσοστό Ευρωπαίων μαθητών που θα έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση να μειωθεί στο 15% από 19,6% το 2009.

Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια: