"Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα..."

Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Το Σύστημα Πρόσβασης σε ΑΕΙ & ΤΕΙ : η επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών και ο υπολογισμός των μορίων.


Στη Β’ και Γ’ Τάξη του Ενιαίου Λυκείου υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις σπουδών: η Θεωρητική, η Θετική και η Τεχνολογική, η οποία στη Γ’ Λυκείου χωρίζεται σε δύο κύκλους: 
τον Κύκλο Πληροφορικής & Υπηρεσιών και τον Κύκλο Τεχνολογίας & Παραγωγής.
Τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία μπορούν να εγγραφούν οι απόφοιτοι του Ενιαίου Λυκείου χωρίζονται σε πέντε ομάδες οι οποίες ονομάζονται επιστημονικά πεδία:
1.         Επιστημονικό Πεδίο I (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες).
2.         Επιστημονικό Πεδίο ΙΙ (Θετικές Επιστήμες).
3.         Επιστημονικό Πεδίο ΙΙΙ (Επιστήμες Υγείας).
4.         Επιστημονικό Πεδίο IV (Τεχνολογικές Επιστήμες).
5.         Επιστημονικό Πεδίο V (Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης).
Αν και το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία αποφοίτησε να κατευθυνθεί σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία, καλό θα είναι η κατεύθυνση που θα επιλέξει ο μαθητής να σχετίζεται με τα επιστημονικά πεδία, τα τμήματα και τα επαγγέλματα της επιλογής του. Η σωστή επιλογή κατεύθυνσης δημιουργεί τις βάσεις για τη δυνατότητα παρακολούθησης των σπουδών που θέλει να κάνει ο μαθητής στο μέλλον, αλλά και αυξάνει τις δυνατότητες επιτυχίας, καθώς ο μαθητής δεν έχει βαθμολογικές απώλειες.
Επισημαίνεται ότι οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν κατεύθυνση στο τέλος της Α’ ή στις αρχές της Β’ Λυκείου. Κατά τη διάρκεια της χρονίας έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν κατεύθυνση, αλλά αυτό δε συμβαίνει συχνά. Επίσης, στη Γ’ Λυκείου έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν άλλη κατεύθυνση από αυτή που είχαν παρακολουθήσει στη Β’ Λυκείου.  
Για να κάνει τη σωστή επιλογή κατεύθυνσης ο μαθητής είναι αναγκαίο να λάβει σοβαρά υπόψη τον Τρόπο Υπολογισμού των Μορίων από την κάθε κατεύθυνση προς διάφορα επιστημονικά πεδία. Τα Μόρια Πρόσβασης ενός Μαθητή σε κάποιο τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξαρτώνται από τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και τους βαθμούς σε δυο μαθήματα «κλειδιά», τα οποία ονομάζονται Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας και θα τα παρακολουθήσει στη Γ’ Λυκείου. Τα μαθήματα αυτά μπορεί να είναι:
  •  Δύο μαθήματα Κατεύθυνσης, τα οποία υπολογίζονται σε ποσοστό 20% στο βαθμό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ο αριθμός, δηλαδή, που πολλαπλασιάζεται ο βαθμός που έγραψε ο υποψήφιος στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι 1,3 για το 1ο μάθημα και 0,7 για το 2ο μάθημα).
  • Δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία υπολογίζονται σε ποσοστό 13% στο βαθμό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην περίπτωση που η κατεύθυνση δεν ταιριάζει με το επιστημονικό πεδίο που θέλει να δηλώσει ο υποψήφιος (π.χ. Τεχνολογική Κατεύθυνση – 1ο Επιστημονικό Πεδίο). Το πρώτο από τα μαθήματα αυτά είναι πάντα η Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή 0,9 και το δεύτερο είναι το μάθημα επιλογής, που έχει επιλέξει σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος με συντελεστή 0,4.  Αξιοσημείωτο είναι ότι ο μαθητής «παραιτείται» από το 7% της συνολικής δυνητικής βαθμολογίας του, «χάνει» δηλαδή μόρια ανάλογα με τις επιδόσεις του στα μαθήματα αυτά.
  • Για το 5ο επιστημονικό πεδίο το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και το μάθημα γενικής παιδείας «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής», τα οποία υπολογίζονται σε ποσοστό 20% στο βαθμό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Πιο αναλυτικά οι δυνατότητες πρόσβασης και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που οδηγούν από τις κατευθύνσεις προς τα διάφορα επιστημονικά πεδία δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
 1 σχόλιο:

anda gaki είπε...

Δυστυχώς, οι μαθητές καλούνται να διαλέξουν κατεύθυνση δια της ατόπου, διαλέγω αυτό που μου αρέσει λιγότερο, αποκλείοντας τα δύσκολα μαθήματα για μένα. Συνήθως, η επιλογή δε γίνεται βάσει των ενδιαφερόντων και των ιδιαίτερων κλίσεων του παιδιού. Όπως και να ΄χει θα πρέπει το παιδί να είναι ενήμερο από νωρίς για να μπορεί να ξεκαθαρίσει αν μη τι άλλο το σκιώδες τοπίο.