"Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα..."

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Ο Προφορικός Βαθμός στη Γ' Λυκείου: πώς μπορώ να "κερδίσω" ή να "χάσω" μόρια ;


Ο προφορικός βαθμός των μαθητών της Γ΄ Λυκείου συνυπολογίζεται σε ποσοστό 30% έναντι 70% του γραπτού βαθμού για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης του Μαθήματος. Σε περίπτωση που ο Προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος των δύο μονάδων από το γραπτό βαθμό, προσαρμόζεται κατά τρόπο που να διαφέρει του γραπτού μόνο κατά δύο (2) μονάδες.
Συγκεκριμένα, εάν ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών είναι μεγαλύτερος από 2 μονάδες (στην κλίμακα 0-20) από τον γραπτό βαθμό, τότε ο προφορικός βαθμός μειώνεται, ώστε τελικά να διαφέρει κατά 2 μονάδες από το γραπτό βαθμό. Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι ένας μαθητής λαμβάνει στο μάθημα της Φυσικής Κατεύθυνσης της Γ' Λυκείου τους εξής βαθμούς: στα προφορικά, 16 κατά το πρώτο τετράμηνο και 15 κατά το δεύτερο τετράμηνο, ενώ στο γραπτό 9. Τότε ο βαθμός πρόσβασης του μαθητή στο μάθημα της Φυσικής υπολογίζεται ως εξής: Επειδή ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών των δύο εξαμήνων Π = (16 + 14) / 2 = 15 είναι μεγαλύτερος κατά 6 μονάδες του γραπτού βαθμού, διορθώνεται και γίνεται: Π΄= Γ + 2 = 9 + 2 = 11 έτσι ώστε να απέχει 2 μονάδες από το γραπτό βαθμό.
 Αντιθέτως, εάν ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών είναι μικρότερος από το γραπτό βαθμό και η διαφορά τους είναι μεγαλύτερη από 2 μονάδες (στην κλίμακα 0-20), τότε ο προφορικός βαθμός αυξάνεται, ώστε τελικά να διαφέρει κατά 2 μονάδες από το γραπτό βαθμό. Ας πάρουμε την περίπτωση ενός μαθητή που λαμβάνει στο μάθημα της Ιστορίας Κατεύθυνσης της Γ' Λυκείου τους εξής βαθμούς: στα προφορικά, 12 κατά το πρώτο τετράμηνο και 12 κατά το δεύτερο τετράμηνο, ενώ στο γραπτό 18. Τότε ο βαθμός του στο μάθημα της Ιστορίας υπολογίζεται ως εξής: Επειδή ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών των δύο εξαμήνων Π = (12 + 12) / 2 = 12 είναι μικρότερος κατά 6μονάδες του γραπτού βαθμού, διορθώνεται και γίνεται Π΄= Γ - 2 = 18 - 2 = 16.

Δεν υπάρχουν σχόλια: